Poetry International Poetry International
Poem

Sascha Aurora Akhtar

TRIONFI

TRIONFI

Gooi je in de strijd
Er zijn hier originele zaken
Te zien, haast je
Op het bord van bewegende beelden
Lotus, kever, het namaals.
 
Op het trottoir stap je over
Een barst. Wij zijn het nageslacht van Rudolph
Valentino en roken rebelse sigaretten
Met de blues.
 
Simic zegt:
Moeder Gods, iedereen is uitgenodigd
Dus zeg ik:
Moeder Gods, iedereen is uitgenodigd.
 
Ik ben uitgenodigd
Barst in het betonnen voetpad
Stamboom van Theda Bara.
 
Ik ben in München met Herzog
En trek op naar Parijs. Kinderen met zonneschijven
In plaats van hoofden wroeten
In het kladpapier van Camus.
 
Als je een oor tegen de grond drukt
Heb je geen besef van tijd
Dan hoor je niets. Tikkende voeten, DJ Shadow
De schoenen van Bernard Shaw
Zittend in een Vietnamees restaurant
Met de naam Faux.
 
Er zijn hier geen beademingsapparaten,
 
Geen glazen kooien
Geen dozen met hoofden
Geen Domingo
Geen Luegi
Geen albatros
Wat albatrossen.
 
Een aanplakbord verslonden. Het gezicht van Theda Bara.
Menselijke vlekjes kruipen
En proberen het zwart van haar oog aan te raken,
Mijn vingers zijn besmeurd
Met Theda Bara’s ogen.
 
Ik zit in de slagader van Camus
Ik ben op zoek naar Alhazred.
In het meer staat geen water
Zwermen boten, niet tot varen in staat
Ik zit in de baard van Dickens
Kun jij de hokey-pokey dansen?
 
Beckett naait knopen
Aan zijn overhemd met knopen
Simone de Beauvoir is niet dood.
El Greco rolt deeg
Uit met zijn lichaam in Somerset.
 
Wij proberen de weg te plaveien
In de winter zou de middag de avond kunnen zijn
Ik houd kaarsen vast, ik ben kaarsen
Die voor de oudheid branden.
 
Neal Stephenson snuift paardentranquillizer
Van de buik van Tolkien.

TRIONFI

Join the fray
There are genuine articles
To see here, scurry
On the board of moving pictures
Lotus, beetle, the after.

On the walk you cross
A crack. We are the progeny of Rudolph
Valentino, smoking renegade cigarettes
With the blues.

Simic says:
Mother of God, everyone is invited
So I say:
Mother of God, everyone is invited.

I am invited
Crack in the concrete foot-path
Blood-line of Theda Bara.

I am in Munich with Herzog
Marching on Paris. Children with solar discs
Instead of heads, rummage
Through the waste-paper of Camus.

If you put an ear to the ground
You will have no sense of time
You will hear nothing. Feet tapping, DJ Shadow
The shoes of Bernard Shaw
Sitting in a Vietnamese restaurant
Named Faux.

There are no respirators here,

No crystal cages
No boxes with heads
No Domingo
No Luegi
No albatross
Some albatross.

A billboard engorged. The face of Theda Bara.
Human specks crawling
Trying to touch the black of her eye,
My fingers are smudged
With Theda Bara’s eyes.

I am in the artery of Camus
I am searching for Alhazred
The lake has no water
Hoards of boats, unable to move
I am in the beard of Dickens
Could you do the hokey pokey?

Beckett is sewing buttons
On his shirt that has buttons
Simone de Beauvoir is not dead.
El Greco is rolling dough
Out with his body in Somerset.

We are trying to pave the road
In winter, afternoon could be evening
I hold candles, I am candles
Burning for antiquity.

Neal Stephenson is snorting horse tranquilizer
Off the belly of Tolkien.
Close

TRIONFI

Join the fray
There are genuine articles
To see here, scurry
On the board of moving pictures
Lotus, beetle, the after.

On the walk you cross
A crack. We are the progeny of Rudolph
Valentino, smoking renegade cigarettes
With the blues.

Simic says:
Mother of God, everyone is invited
So I say:
Mother of God, everyone is invited.

I am invited
Crack in the concrete foot-path
Blood-line of Theda Bara.

I am in Munich with Herzog
Marching on Paris. Children with solar discs
Instead of heads, rummage
Through the waste-paper of Camus.

If you put an ear to the ground
You will have no sense of time
You will hear nothing. Feet tapping, DJ Shadow
The shoes of Bernard Shaw
Sitting in a Vietnamese restaurant
Named Faux.

There are no respirators here,

No crystal cages
No boxes with heads
No Domingo
No Luegi
No albatross
Some albatross.

A billboard engorged. The face of Theda Bara.
Human specks crawling
Trying to touch the black of her eye,
My fingers are smudged
With Theda Bara’s eyes.

I am in the artery of Camus
I am searching for Alhazred
The lake has no water
Hoards of boats, unable to move
I am in the beard of Dickens
Could you do the hokey pokey?

Beckett is sewing buttons
On his shirt that has buttons
Simone de Beauvoir is not dead.
El Greco is rolling dough
Out with his body in Somerset.

We are trying to pave the road
In winter, afternoon could be evening
I hold candles, I am candles
Burning for antiquity.

Neal Stephenson is snorting horse tranquilizer
Off the belly of Tolkien.

TRIONFI

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère