Poetry International Poetry International
Poem

Sascha Aurora Akhtar

ANATOMY OF A CAR-CRASH

ANATOMIE VAN EEN AUTO-ONGELUK

wat is de sporen van/voren van liggen
in de tafel gekerfd
 
wat is het kleinste iets in je oog
de hele nacht en de volgende ochtend
 
een brandende voorhof
en je luistert
zo is het genoeg, taxonomie
 
er zijn startkabels voor de erudieten
en minder geëngageerden van de ruimte
 
een voortdurend gesnuif
naast de Sikh bij de bushalte gezeten
 
shibuki wreker
verfrommel mijn muren
vier carnaval in mijn kielzog
 
de een zijn stomme verbazing is een ander zijn
opzichtige gesp van gloeiende as
 
peuter ringvinger bid brandstapel van glazen peulen
viel uit zijn zak
 
en bedekte de straatweg uitgestrekt
zo ver als de geest die openstaat
 
rijdt weer een pastinaak
een feestrivier van selderijglas
 
rivierlinten
 
enscribe het gezang, wees beenderen
als lef puur.

ANATOMY OF A CAR-CRASH

what is the skeins of/strains of lie
grafted on the table

what is the tiniest something in your eye
all night and into the next day

a searing vestibule
and you are listening
hold it right there taxonomy

there are jumper cables for the erudite
and less engaged of space

a perpetual sniffling
sitting next to the Sikh at the bus-stop

shibuki avenger
crumple my walls
hold a carnival in my wake

one mans jaw drop is anothers
flagrant ember clasp

pry ring finger pray pyre of glass peas
fell from his pocket

and covered the highway stretched
as far as the open mind

rides again a parsnip
a junket river of celery glass

river ribbons

enscribe it song, be bones
like grit true.
Close

ANATOMY OF A CAR-CRASH

what is the skeins of/strains of lie
grafted on the table

what is the tiniest something in your eye
all night and into the next day

a searing vestibule
and you are listening
hold it right there taxonomy

there are jumper cables for the erudite
and less engaged of space

a perpetual sniffling
sitting next to the Sikh at the bus-stop

shibuki avenger
crumple my walls
hold a carnival in my wake

one mans jaw drop is anothers
flagrant ember clasp

pry ring finger pray pyre of glass peas
fell from his pocket

and covered the highway stretched
as far as the open mind

rides again a parsnip
a junket river of celery glass

river ribbons

enscribe it song, be bones
like grit true.

ANATOMY OF A CAR-CRASH

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère