Poetry International Poetry International
Poem

Martin Reints

What is there

The grass, the stones, the ground
your hips, your shoulders, your neck

the mist

and then:
the blowing to and fro, the wearing down
the spiral movements in the universe

the wisp-shaped clouds of starlings
what are they looking for?

give thoughts a long rein
and listen, and talk.

Wat er is

Wat er is

Het gras, de stenen, de grond
je heupen, je schouders, je nek

de mist

en dan:
het waaien, de slijtage
de spiraalbewegingen in het heelal

en de sliertvormige wolken spreeuwen
waar zoeken ze naar?

de gedachten de loop laten
en luisteren, en praten.
Close

What is there

The grass, the stones, the ground
your hips, your shoulders, your neck

the mist

and then:
the blowing to and fro, the wearing down
the spiral movements in the universe

the wisp-shaped clouds of starlings
what are they looking for?

give thoughts a long rein
and listen, and talk.

What is there

The grass, the stones, the ground
your hips, your shoulders, your neck

the mist

and then:
the blowing to and fro, the wearing down
the spiral movements in the universe

the wisp-shaped clouds of starlings
what are they looking for?

give thoughts a long rein
and listen, and talk.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère