Poetry International Poetry International
Poem

Martin Reints

Twilight without end

A sudden resolve
while the execution of the previous resolve is still underway

incidents
during other incidents

I can still remember that I had planned something
but already not what
but already almost why once more

a lick of paint
where you can imagine another lick of paint

a collision
but the bang is still to come.

Schemering zonder einde

Schemering zonder einde

Een plotseling voornemen
terwijl de uitvoering van het vorige voornemen nog aan de gang is

gebeurtenissen
gedurende andere gebeurtenissen

ik kan me nog herinneren dat ik iets van plan was
maar al niet meer wat
maar al bijna wel weer waarom

een lik verf
waar je ie een andere lik verf bij voor kunt stellen

een botsing
maar de klap moet nog komen.
Close

Twilight without end

A sudden resolve
while the execution of the previous resolve is still underway

incidents
during other incidents

I can still remember that I had planned something
but already not what
but already almost why once more

a lick of paint
where you can imagine another lick of paint

a collision
but the bang is still to come.

Twilight without end

A sudden resolve
while the execution of the previous resolve is still underway

incidents
during other incidents

I can still remember that I had planned something
but already not what
but already almost why once more

a lick of paint
where you can imagine another lick of paint

a collision
but the bang is still to come.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère