Poetry International Poetry International
Poem

Erín Moure

SPLAY WITH A STONE

SPREID MET EEN STEEN

Schep stem met bot,
punt stem met staal,
sterf stem met een reis,
klonter stem met een woord
en jij, onvoorwaardelijk
Ploeg met een steen uit de piramiden
ploeg met een steen
en spreid niet de aarde, en spreid hem
niet, vergaar het enkele
enkele
Zonder wijs te maken,
zonder tijd te maken.

SPLAY WITH A STONE

Create voice with bone,
tip voice with steel,
die voice with a journey,
clot voice with a word
and you, unconditionally
Plough with a stone from the pyramids
plough with a stone
and don’t splay the earth, and don’t splay
it, gather singular
singular
Without make-believe,
without making time.
Close

SPLAY WITH A STONE

Create voice with bone,
tip voice with steel,
die voice with a journey,
clot voice with a word
and you, unconditionally
Plough with a stone from the pyramids
plough with a stone
and don’t splay the earth, and don’t splay
it, gather singular
singular
Without make-believe,
without making time.

SPLAY WITH A STONE

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère