Poetry International Poetry International
Poem

Remco Campert

Arrangement

The arrangement was he should bring something back
on his return
some souvenir a symbol a proof
something to make up for his absence

the Eiffel Tower on a little chain
a Red Indian’s feather a fur cap a piece of pottery
an uncut diamond desert sand in a trouser turn-up
or a strange song on his lips

only then did they reluctantly let him go
reluctantly
did he understand?

he promised it at once
anything to get away from them
just managed to miss a farewell party
friends and family waving goodbye
a hired band or whatever else they’d thought up

he set off in the dead of night
without provisions or compass
just started walking goodbye stars goodbye earth
goodbye breath goodbye silence for ever

Voorwaarde

Voorwaarde

Voorwaarde was dat hij iets meenam
als hij terugkwam
een souvenir een symbool een bewijs
een goedmakertje voor zijn weggaan

Tour Eiffel aan een kettinkje
een indianenveer een pelsmuts een potscherf
een ruwe diamant woestijnzand in een broekzoom
of een vreemd lied op zijn lippen

alleen dan liet men hem node
had hij dat goed begrepen?
node gaan

hij beloofde het grif
alles om van hen af te zijn
kon nog net voorkomen een afscheidsfeestje
uitgewuifd door vrienden en familie
hoempaorkest of wat ze verder verzonnen

in het diepst van de nacht ging hij op weg
brood niet mee en zonder kompas
zomaar lopen dag sterren dag aarde
dag adem dag stilte voorgoed
Close

Arrangement

The arrangement was he should bring something back
on his return
some souvenir a symbol a proof
something to make up for his absence

the Eiffel Tower on a little chain
a Red Indian’s feather a fur cap a piece of pottery
an uncut diamond desert sand in a trouser turn-up
or a strange song on his lips

only then did they reluctantly let him go
reluctantly
did he understand?

he promised it at once
anything to get away from them
just managed to miss a farewell party
friends and family waving goodbye
a hired band or whatever else they’d thought up

he set off in the dead of night
without provisions or compass
just started walking goodbye stars goodbye earth
goodbye breath goodbye silence for ever

Arrangement

The arrangement was he should bring something back
on his return
some souvenir a symbol a proof
something to make up for his absence

the Eiffel Tower on a little chain
a Red Indian’s feather a fur cap a piece of pottery
an uncut diamond desert sand in a trouser turn-up
or a strange song on his lips

only then did they reluctantly let him go
reluctantly
did he understand?

he promised it at once
anything to get away from them
just managed to miss a farewell party
friends and family waving goodbye
a hired band or whatever else they’d thought up

he set off in the dead of night
without provisions or compass
just started walking goodbye stars goodbye earth
goodbye breath goodbye silence for ever
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère