Poetry International Poetry International
Poem

J. Slauerhoff

LOVE LETTERS

Love letters surpass a lover who’s gone.
Once the letters have arrived, it’s quite enough:
For they’ll be yours forever, while it’s odds on
Your love will leave bankrupt or in a huff.

Day or night it’s there for you to see
Whenever you have the missive near;
You let its tender radiance appear,
Read every word, think to yourself: that’s me!

Women change – texts, written, change no more.
Though one laughs sagely or bitterly weeps
When contemplating foolish words of yore.

But if I could, I’d brave both sands and deeps,
Forever strive fresh wadis and ports to reach,
If I could be sure of a letter in each.

LIEFDESBRIEVEN

LIEFDESBRIEVEN

Een liefdesbrief is beter dan het lief
Zelf: als men eens de brieven heeft gekregen
Dan heeft men ze voorgoed, terwijl tien tegen
Eén ’t lief verdwijnt om geldgebrek of grief.

Een brief kan men daags, nachts, elk oogenblik
Dat men ze bij zich heeft, te voorschijn halen,
De teederheid er uit op laten stralen,
De woordjes lezen, denkend: zoo ben ik!

Een vrouw is wisselvallig, een brief niet.
Wel lacht men wijs of weent men bitter, later
Als men voorbije dwaze woorden ziet.

Maar als het kon wou ’k door woestijn en water
Wel eeuwig naar oase’ en havens tijgen,
Als ’t zeker was in elk een brief te krijgen.
Close

LOVE LETTERS

Love letters surpass a lover who’s gone.
Once the letters have arrived, it’s quite enough:
For they’ll be yours forever, while it’s odds on
Your love will leave bankrupt or in a huff.

Day or night it’s there for you to see
Whenever you have the missive near;
You let its tender radiance appear,
Read every word, think to yourself: that’s me!

Women change – texts, written, change no more.
Though one laughs sagely or bitterly weeps
When contemplating foolish words of yore.

But if I could, I’d brave both sands and deeps,
Forever strive fresh wadis and ports to reach,
If I could be sure of a letter in each.

LOVE LETTERS

Love letters surpass a lover who’s gone.
Once the letters have arrived, it’s quite enough:
For they’ll be yours forever, while it’s odds on
Your love will leave bankrupt or in a huff.

Day or night it’s there for you to see
Whenever you have the missive near;
You let its tender radiance appear,
Read every word, think to yourself: that’s me!

Women change – texts, written, change no more.
Though one laughs sagely or bitterly weeps
When contemplating foolish words of yore.

But if I could, I’d brave both sands and deeps,
Forever strive fresh wadis and ports to reach,
If I could be sure of a letter in each.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère