Poetry International Poetry International
Poem

Bernard Dewulf

Note

Get up quietly in the early hours
just to see first light again.
Wash, put on old clothes. Coffee
and then life before the open window.

The seagulls wheel around some bread.
The children add a few more years asleep.
The pigeon’s in the gutter every day.
The clouds appear to actually sail.

While I’m writing all this down,
seeing no other question besides looking,
slowly the house begins to move.
Just looking is never enough.

Notitie

Notitie

In alle vroegte doodstil opstaan
om nog eens het eerste licht te zien.
Wassen, oude kleren aan. Koffie
en dan leven voor het open raam.

De meeuwen draaien om wat brood.
De kinderen slapen nog aan later jaren.
De duif zit dagelijks in de dakgoot.
De wolken lijken werkelijk te varen.

Terwijl ik het zit op te schrijven,
geen andere vraag zie dan het kijken,
komt er traag beweging in het huis.
Nooit wil het bij kijken blijven.
Close

Note

Get up quietly in the early hours
just to see first light again.
Wash, put on old clothes. Coffee
and then life before the open window.

The seagulls wheel around some bread.
The children add a few more years asleep.
The pigeon’s in the gutter every day.
The clouds appear to actually sail.

While I’m writing all this down,
seeing no other question besides looking,
slowly the house begins to move.
Just looking is never enough.

Note

Get up quietly in the early hours
just to see first light again.
Wash, put on old clothes. Coffee
and then life before the open window.

The seagulls wheel around some bread.
The children add a few more years asleep.
The pigeon’s in the gutter every day.
The clouds appear to actually sail.

While I’m writing all this down,
seeing no other question besides looking,
slowly the house begins to move.
Just looking is never enough.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère