Poetry International Poetry International
Poem

H.H. ter Balkt

Ninth Century

Beige and pale blue
the angels then flew,
at the east-facing twig
Earthen favourite disc
on the turntable,
and the midgard bitch
with wild gaudy heart
at the potter’s wheel
in Fulda, in Fulda

Scraps of leather and bone:
.. hêlagumu gêste ..
.. alo-mahtiges fader ..
Scratched record
the scratching of ravens,
the call of swans
of swan and raven
feathered white and black
in Fulda, in Fulda

Take heed, dear forest
the dusty voice called out
(swîdron half godes)
on earth’s flat disc
between the snow heaps
Messengers rode
imperial tidings
in 830, over there
in Fulda, at Fulda

Negende eeuw

Negende eeuw

Beige en bleekblauw
vlogen toen engelen
bij de oostwaartse twijg
Aarden troetelschijf
op de draaitafel,
en het midgaardwijf
met wild bont hart bij
de pottenbakkersschijf
in Fulda, in Fulda

Flarden leer en bot:
.. hêlagumu gêste ..
.. alo-mahtiges fader ..
Plaat met een kras,
gekras van raven,
de roep van zwanen,
van zwaan en raaf
wit en zwart van veer
in Fulda, in Fulda

Neem lering aan, woud
riep de stoffige stem
(swîdron half godes)
op de platte aardschijf
tussen de sneeuwhopen
Boodschappers reden
keizerlijke tijding
in 830, daar ergens
in Fulda, bij Fulda
Close

Ninth Century

Beige and pale blue
the angels then flew,
at the east-facing twig
Earthen favourite disc
on the turntable,
and the midgard bitch
with wild gaudy heart
at the potter’s wheel
in Fulda, in Fulda

Scraps of leather and bone:
.. hêlagumu gêste ..
.. alo-mahtiges fader ..
Scratched record
the scratching of ravens,
the call of swans
of swan and raven
feathered white and black
in Fulda, in Fulda

Take heed, dear forest
the dusty voice called out
(swîdron half godes)
on earth’s flat disc
between the snow heaps
Messengers rode
imperial tidings
in 830, over there
in Fulda, at Fulda

Ninth Century

Beige and pale blue
the angels then flew,
at the east-facing twig
Earthen favourite disc
on the turntable,
and the midgard bitch
with wild gaudy heart
at the potter’s wheel
in Fulda, in Fulda

Scraps of leather and bone:
.. hêlagumu gêste ..
.. alo-mahtiges fader ..
Scratched record
the scratching of ravens,
the call of swans
of swan and raven
feathered white and black
in Fulda, in Fulda

Take heed, dear forest
the dusty voice called out
(swîdron half godes)
on earth’s flat disc
between the snow heaps
Messengers rode
imperial tidings
in 830, over there
in Fulda, at Fulda
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère