Poetry International Poetry International
Dichter

Hester Knibbe

Hester Knibbe

Hester Knibbe

(Nederland, 1946)
Biografie
Hester Knibbe won met haar dichtbundel Archaïsch de dieren (2014) de VSB-Poëzieprijs. Hoewel de titel anders doet vermoeden, bespreekt Knibbe de mens en de betekenis van onze menselijkheid. Thema’s als liefde, twijfel, angst en de wil tot weten die ons uit het paradijs verjoeg komen in Archaïsch de Dieren aan bod. ‘In haar zuivere, vloeiende gedichten brengt Knibbe de rituelen in kaart waarmee we onze kwetsbaarheid trachten te bezweren en de wereld vergeefs trachten in te dammen’, zo luidt het juryrapport. ‘Ondergeschoffeld, diep laten zakken / zand erover, ze halen het boven. Wat dood was / herleeft als het licht erop valt, iemand’.
Knibbe schrijft gedichten die worden gekenmerkt door eigenzinnige observaties. Zij legt nieuwe verbanden en zoekt het bijzondere naast het algemene. Bij verwijzingen naar actualiteiten geeft Knibbe deze, in context van antieke en Bijbelse verwijzingen, een existentiële lading mee: ‘Catharsis, genezing? Eerst / naar het badhuis je oren wassen. Dan // naar de volgende ruimte, wachten / tot je de kreet van het offerdier hoor. Kruip’. Knibbes verwijzingen zijn altijd functioneel en schijnen licht op de mythische geschiedenis en hoe deze zin geeft aan de menselijke worsteling met angst en schaamte: ‘Schaamte: om de plek die je inneemt, het zicht dat je claimt, de rustige / plaats om te slapen. En door je droom sloffen op het ritme van de olijfoogst / man en ezel huiswaarts, moegeslooft. Maalstroom maalsteen’.

Op reis door Zuid-Europese landen en tijdens een verblijf in het Nederlands Instituut in Athene vond Knibbe menige bron voor haar poëzie. Klassieke beeldhouw- en bouwkunst, goden en halfgoden wekken aandacht voor het duurzame dat in zijn breekbaarheid gezicht geeft aan het vergankelijke. Die paradox staat in een groot aantal verzen centraal: ‘we spogen de pitten uit op de grond waardoor / beginsels ontsproten. Dus moest er wel // meer zijn onder de zon, iets / wat je aanvang zou kunnen noemen en einde’.

Knibbe volgde een analistenstudie en beheerde als klinisch farmacautisch analiste lange tijd het laboratorium van een ziekenhuisapotheek. Later publiceerde zij in diverse literaire tijdschriften en bloemlezingen. Ook nam zij deel aan poëziefestivals in binnen- en buitenland. Knibbe vervulde tevens een plek als bestuurslid van PEN Nederland, waar zij van 2008-2010 voorzitter was.
© Poetry International (Translated by Nathalie van Meurs)
Bibliografie

Poëzie

Tussen gebaren en woorden (Rotterdamse Kunststichting, 1982)
Meisje in badpak (De Prom, 1992)
Een hemd van vlees (De Prom, 1994, nominatie, VSB Poëzieprijs)
Een bittere navel (De Prom, 1997)
Een dunne duurzaamheid (De Prom, 1999)
Mijn onverwisselbare kop (Prins Bernhard Cultuurfonds, 2001, Anna Blamanprijs)
Verstoorde grond (De Prom, 2002)
De buigzaamheid van steen (De Arbeiderspers, 2005)
Bedrieglijke dagen (De Arbeiderspers, 2008)
Oogsteen (De Arbeiderspers, 2009, een keuze uit de gedichten 1982-2008)
Het hebben van schaduw (De Arbeiderspers, 2011)
Archaïsch de dieren (De Arbeiderspers, 2014, winnaar, VSB Poëzieprijs 2015)

Links
Gedichten gepubliceerd door Poetry Magazine (vertaald door Jacquelyn Pope)
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère