Poetry International Poetry International
Dichter

Asha Karami

Asha Karami

Asha Karami

(Nederland, 0)
Biografie
Asha Karami is dichter, jeugdarts en ringarts bij vechtsportgala’s, liet haar naam meermaals veranderen en sprak in haar jeugd vier talen vloeiend. In 2018 werd ze tweede op het Nationaal Kampioenschap Poetry Slam als anti-performance performer. Haar debuutbundel Godface werd onverdeeld lovend ontvangen en haalde nominaties binnen voor de Herman de Coninckprijs, De Grote Poëzieprijs en de E. du Perronprijs.
Karami’s werk wordt gekenmerkt door een kleurrijk stemmenspel, een maskerade. Godface zit vol met scherp tegen elkaar afstekende beelden die vanuit een voortdurend verschuivend perspectief worden gepresenteerd, een verzameling van neutraal ogende observaties met een sterk onderzoekend karakter. Het onderzoeksmateriaal bestaat uit fragmentarische registraties van personages en passanten. Soms is het contrast tussen de opgevoerde stemmen heel duidelijk, dan weer juist niet, maar regelmatig breekt er een stem door die van de dichter zelf afkomstig lijkt: ‘waarom kom je steeds jezelf tegen? / “omdat je overal scattered ligt”’. In het gedicht 'een lichaam' schrijft ze:  ‘alles en iedereen praat tegen je / je moet eerst bij jezelf een masker / opdoen dan pas een ander helpen’.

De contouren van Karami's gedichten zijn poreus: de gedichten vloeien in elkaar over door wisselende stemmen, gemoedstoestanden, locaties en tijden. Ruimte en stilte nemen het over van een dwingend ritme, de gedichten nemen de vorm aan van brieven, dialogen en toneelscènes. Op subtiele wijze begeleidt Karami haar koor van stemmen waarbij zij een uniek samenspel creëert tussen een duistere thematiek en een ontwapenende eerlijkheid en humor: ‘de laatste keer was ze zwanger / alleen verse haring wilde ze / we kochten een hijarbie voor haar ongeboren dochter / daarna verloren we contact.'

Karami's onderzoek beperkt zich niet tot het papier. Op het podium werkt zij samen met kunstenaar Johan van Dijke wiens sterk vervreemdende computeranimaties met gedigitaliseerde landschappen en lichamen haar gedichten een extra dimensie geven. Het is die vervreemding die een wezenlijke inzet vormt van haar werk. In een interview met De Optimist zei Karami over haar werk: 'Poëzie is voor mij een manier van actie of verzet. Onberedeneerd, lijfelijk en instinctief. Ik wil mijn gevoel van ontwrichting, onthechting en vervreemding op de lezer of luisteraar overbrengen. Ik wil de grenzen van conventioneel taalgebruik en genreconventies aftasten en als het lukt doorbreken.'


© Frances Welling (Translated by Sarah Timmer Harvey), New Dutch Poets 2020
Godface, De Bezige Bij, Amsterdam 2019


LINKS
Asha Karami op de Nacht van de Poëzie 2019 (video)
Bloeiende regenwouden en onweersbuien (video)
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère