Poetry International Poetry International
Dichter

Xavier Roelens

Xavier Roelens

Xavier Roelens

(België, 1976)
Biografie
Het werk van Xavier Roelens is erg veelzijdig. Zijn gedichten nemen de meest verschillende vormen aan – van liedjes tot prozagedichten – en behandelen de meest diverse onderwerpen. Hoewel veel critici vaak beweren dat zijn poëzie daarom ondoordringbaar en moeilijk is, bewijst de zichtbare positie die hij in het literaire veld inneemt dat zijn poëzieopvatting anders is dan gedacht: Roelens beschouwt poëzie als iets dat iedereen kan leren lezen of schrijven. Deze dichter wil zijn poëzie wel degelijk delen met een gemeenschap.
In Roelens visie ervaren we het gedichte tijdens het leesproces. In plaats van op zoek te gaan naar een door de dichter gegeven vaste betekenis, zou het gedicht beter door de lezer worden ontdekt. Om dit effect te bereiken gebruikt formele technieken en tradities die hij van de avant-garde erfde en combineert ze met ecokritische en andere sociaal-relevante thema’s. Op die manier lijken zijn gedichten vaak op explosies van motieven die betekenis(sen) in alle richtingen uitzaaien, terwijl elk gedicht of elke bundel toch ook weer een kern van betekenis bewaart die zin heeft. In zijn laatste bundel, bijvoorbeeld, plaatst het thema van het schrijven alles in een bepaald perspectief.

In Onze kinderjaren vroeg Xavier Roelens 365 naar hun vroegste kinderherinnering en schreef 77 gedichten, getiteld naar het geboortejaar van de ondervraagden, op grond van deze herinneringen. De fragmentaire en associatieve beelden uit het verleden doen een glimp van de geschiedenis van de twintigste eeuw oplichten vanuit het gezichtspunt van gewone mensen in gevarieerde literaire vormen. Bijvoorbeeld, in ‘1911’:

en de man die zevenhonderd jaar leefde en de jongen die uit de hemel
was gevallen en de boer die gebakken aardappels pootte en de
bultenaar die dacht dat hij dood was en de waarzegger die zichzelf
niet herkende en de musketier die op zoek ging naar de dood en de
knecht die goed kon onthouden en de molenaar die de duivel bij zijn
neus nam, staan buiten tegen de muur te schuilen voor het
trommelvuur. ze zijn uit hun dorpen naar brussel gevlucht en ze
sluipen om beurt naar het klooster in de buurt, waar de
voedselpakketten van de amerikanen liggen.


Xavier Roelens heft een belangrijke rol gespeeld in de Belgische Slam scene en staat geregeld met zijn gedichten op het podium in het hele land. Van 2009 tot 2014 was hij hoofdredacteur van het literaire tijdschrift Kluger Hans, dat onder zijn leiding een vrijhaven werd voor lokale en internationale experimentele literatuur. Hij organiseert poëzieworkshops en coördineert de SchrijversAcademie, een organisatie die zich bezighoudt met creatief schrijven. Zijn tweede poëziecollectie Stormen, olielekken, motetten werd genomineerd voor de Herman De Coninckprijs in 2012.

Onze kinderjaren (2018) is genomineerd voor De Grote Poëzieprijs 2019.
© Patrick Peeters (Translated by Florian Duijsens )
Bibliografie
Er is een spookrijder gesignaleerd. Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2007
Stormen, olielekken, motetten. Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2012
Onze kinderjaren. Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2018

LINKS 
The poet's website
Atlas Contact
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère