Poetry International Poetry International
Dichter

Ester Naomi Perquin

Ester Naomi Perquin

Ester Naomi Perquin

(Nederland, 1980)
Biografie

"Staatsschuld: het schuldgevoel omtrent
de openlijke onrechtvaardigheid die het gevolg is
van bepaald beleid"


Snelle introductie

Vanwege “haar scherpe geest, creatieve persoonlijkheid en grote taalgevoel” werd Ester Naomi Perquin begin 2017 in Nederland uitgeroepen tot (de ideale) Dichter des Vaderlands. Met een open blik en een enthousiasmerende verteldrang neemt Perquin alles wat normaal lijkt zorgvuldig onder de loep, in no-nonsense taal stelt ze vragen en geeft ze antwoorden die de absurditeit van het alledaagse bloot leggen. Verwondering echoot door elk gedicht, verwondering die ook maakt dat je als lezer bij de situatie stilstaat. Perquin werkte jarenlang als gevangenbewaarder om haar schrijfopleiding te kunnen betalen. Ze debuteerde in 2007 met Servetten halfstok, voor haar bundel Celinspecties (2012), een serie portretten uit haar cipiersverleden, won ze in 2013 de VSB Poëzieprijs. In haar laatste bundel Ongevraagd advies (2022) beschouwt Perquin in ritmische, klankrijke regels opvallend monter de staat van ons land, met gedichten in vakkundig misleidende taal en woorden die verhullen of de lelijkheid even geruststellend wegnemen.

 

Volledige biografie

Ester Naomi Perquin (1980) debuteerde in 2007 met de bundel Servetten Halfstok. Het zijn vaak zorgvuldig in een metrum gegoten anekdotes in een no-nonsense-taal, waarin een verteller met een open blik en een enthousiasmerende verteldrang alles wat normaal lijkt zorgvuldig onder de loep neemt. De bundel werd positief ontvangen, genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs en uiteindelijk bekroond met onder meer de debuutprijs Het Liegend Konijn. De jury waardeerde de vastgehouden beheersing van metrum en ritme in de bundel en benadrukte de breedheid van haar onderwerpen: “De poëzie van Perquin omvat de hele wereld en probeert er greep op te krijgen. Ze stelt vragen en reflecteert; de verwondering echoot in elk gedicht. Haar verzen doen de lezer stilstaan en denken: weerhaakjes van haar krachtige formuleringen zetten zich ongemerkt vast in het geheugen.”

In haar tweede bundel, Namens de ander, verlegt Ester Naomi Perquin haar focus. De gedichten in de bundel zijn een confrontatie met angst en fobieën en een onderzoek naar de soms gecompliceerde relatie tot de ander. Er wordt een spel gespeeld, er wordt uitgedaagd, er wordt gezocht naar de rekbaarheid van taal in gedichten die nog strakker zijn gecomponeerd dan het werk in haar eerste bundel. Daarmee zijn ze naar mening van een enkeling te zeer gepolijst, maar de bundel ontvangt vooral lof en wordt gezien als een bevestiging van haar talent. Ze krijgt er de Jo Peters Poëzieprijs voor en de J.C. Bloemprijs, en ontvangt daarnaast prijzen voor haar gehele oeuvre.
 
Ester Naomi Perquin werd geboren in Utrecht en groeide op in Zierikzee. Ze werkte gedurende haar opleiding aan de Schrijversvakschool Amsterdam als cipier in een Rotterdamse gevangenis en studeerde af in de richting poëzie. Sindsdien publiceert ze niet alleen poëzie in bundels en tijdschriften, maar schrijft ook columns voor De Groene Amsterdammer en VPRO De Avonden, is redacteur van tijdschrift Tirade en was als stadsdichter van Rotterdam actief betrokken als dichter, programmamaker en interviewer bij literaire evenementen in die stad. Met haar derde bundel, Celinspecties, grijpt ze terug op haar cipiersverleden. De bundel verscheen in het voorjaar van 2012 en werd bekroond met de VSB Poëzieprijs 2013.

© Mischa Andriessen (Translated by Donald Gardner)

Poëziebundels

Servetten halfstok, Van Oorschot, Amsterdam, 2007
Namens de ander, Van Oorschot, Amsterdam, 2009
Celinspecties, Van Oorschot, Amsterdam, 2012
Jij bent de verkeerde - en alle andere gedichten tot nu toe, Van Oorschot, Amsterdam, 2016
Meervoudig afwezig, Van Oorschot, Amsterdam, 2017
Ongevraagd advies, Van Oorschot, Amsterdam, 2022

In vertaling (engels)
The Hunger in Plain View, White Pine Press, 2016

Ester Naomi Perquin was in 2017 - 2019 Dichter des Vader.

“Haar scherpe geest, creatieve persoonlijkheid en grote taalgevoel maken haar tot de ideale Dichter des Vaderlands voor de periode 2017-2019 en de gedroomde opvolger van Anne Vegter, Ramsey Nasr, Driek van Wissen en Gerrit Komrij.” - commissie Dichter des Vaderlands

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère