Poetry International Poetry International
Dichter

Maura Dooley

Maura Dooley

Maura Dooley

(Verenigd Koninkrijk, 1957)
Biografie
Maura Dooley (1957) is van Ierse komaf, maar werd geboren in de Engelse stad Truro. Ze groeide op in Bristol en genoot haar universitaire opleiding aan de University of York. Tegenwoordig woont ze in Londen, waar ze creatief schrijven doceert op Goldsmiths, aan de University of London. Dooley publiceerde een aantal dichtbundels, waaronder Explaining Magnetism (1991) en Kissing A Bone (1996) en Life Under Water (2008). Haar werk werd verschillende malen bekroond. In 1987 ontving ze de Eric Gregory Award. In 1997 kreeg ze voor haar gedicht ‘The Message’ de Forward Poetry Prize. Met zowel Kissing a Bone als Life Under Water haalde ze de shortlist voor de T.S. Eliot Prize.
Dooley daalt in haar poëzie dikwijls op subtiele wijze af naar de diepere lagen van de menselijke ervaring. In dat opzicht is haar werk verwant aan dat van dichters als Elizabeth Bishop en Paul Muldoon. De titel van haar nieuwste bundel, Life Under Water, spreekt eigenlijk al boekdelen. Dooley duikt onder het wateroppervlak, onder de fysieke beleving van de werkelijkheid, ze zoekt naar de complexe stroompjes gevoel en herinnering die uit die beleving voortvloeien. In haar gedicht ‘Dulwich Picture Gallery door een sluier van tranen’ bezoekt de ik een tentoonstelling, samen met een ander die iemand is kwijtgeraakt. Wat er precies is gebeurd, blijft onduidelijk. Misschien is er een dierbare overleden, maar het kan ook om een verloren liefde gaan. Gaandeweg weet Dooley ons duidelijk te maken dat ze tot de diepere essentie van de gezamenlijke ervaring probeert door te dringen. De zichtbare werkelijkheid wordt daarbij aanleiding, beeld en symbool: ‘En toen ik de weg opreed gedurende die ogenblikken/ vóór er koplampen nodig zijn, stak ik een sigaret voor je aan, nog iets dat je had opgegeven.’   

Typerend voor Dooley is verder dat ze haar eigen ervaring nogal eens verbindt met de collectieve reflectie en het gedeelde geheugen. In haar gedicht ‘De omgekeerde wereld’ vormt het bekijken van de buitenwereld door een bevroren ruitje het vertrekpunt voor een intrigerende maar uiterst persoonlijke zwerftocht door de Engelse geschiedenis. En in het lange, indrukwekkende gedicht ‘De bron’ vermengt ze maatschappelijk engagement, wetenschappelijk feitenmateriaal en beelden van religieuze en literaire herkomst met de allerindividueelste perceptie.
© Jabik Veenbaas (Translated by John Irons)
Maura Dooley was te gast op het 40e Poetry International Festival in 2009. Deze tekst werd ter gelegenheid van dat optreden geschreven.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère