Poetry International Poetry International
Dichter

Henk van der Waal

Henk van der Waal

Henk van der Waal

(Nederland, 1960)
Biografie
Henk van der Waal schrijft poëzie met een welklinkend, erotiserend gebruik van de woorden. Die woorden hebben in zijn gedichten vaak een stuwende werking. Opvallend is dat hij geen gêne heeft voor intelligentie of eruditie. Henk van der Waal is klassiek en modern tegelijk. Hij debuteerde in 1995 met de bundel De windsels van de sfinx. ‘De verzen zelf bestonden uit lange zinnen die je als windsels op kon vatten. Deze windsels van woorden lieten bij het afwikkelen een raadselachtig zwijgen zien,’ schreef Maarten Doorman.
Op uiterlijk niveau lijken de gedichten van Van der Waal vaak gefiguurzaagd. Ruitvormig, aflopend met steeds kortere of oplopend met telkens langere dichtregels, in blokken, of een enkele keer als ‘landinggestel’, waar twee regels zich rond middenstreepjes voortstuwen. Binnen die strakke vorm krioelt de taal van Van der Waal. Schrijven lijkt voor hem een gevecht, een bezwering. Hij stort zich met ziel en zaligheid in de strijd. Piet Gerbrandy schreef: ‘…de gedichten zijn objecten die door hun visuele ruimte een zekere ongenaakbaarheid uitstralen: ze zijn er, en dat is misschien nog belangrijker dan dat ze ook van alles kunnen betekenen.’

Henk van der Waal won met zijn debuut de C. Buddingh’-prijs. In die bundel spreekt de dichter de pasgeborene toe: ‘jij begrijpt / wel dat waar wij je rotsgrond / en bakens beloven // zich een moeras van / uitdijende taal uitstrekt waar je / niet in kunt zwemmen, noch op kunt lopen.’ Dat wantrouwen jegens de taal dat ook het materiaal van de dichter is, is kenmerkend. Hij opereert op een brandende bodem.

Toch is het niet een hopeloze en de auteur wegcijferende exercitie die Van der Waal met zijn gedichten levert. Het is de intensiteit die zorgt dat zijn werk nagalmt, beklijft en persoonlijk blijft. Over de bundel De aantochtster schreef Koen Vergeer: ‘deze bundel is zo rijk, zo vol van ideeën, prachtige lange zinnen, ritme, pathos, bezwering.’

Henk van der Waal studeerde geneeskunde en later filosofie. Hij werkte als journalist en vertaler. Hij doceert aan de afdeling beeld en taal van de Gerrit Rietveldacademie. In zijn essays verkent hij het wezen van de dichtkunst, de urgentie ervan en wat de poëzie vermag. Niet zelden refereert hij daarbij aan denkers als Maurice Blanchot, Julia Kristeva of Alain Badiou. In 2007 verscheen zijn meest recente bundel Vreemdgang.
© Erik Lindner (Translated by John Irons)
Henk van der Waal was te gast op het 39e Poetry International Festival in 2008. Deze tekst werd ter gelegenheid van dat optreden geschreven.

Bibliografie
Vreemdgang, Querido, Amsterdam 2007.
De aantochtster, Querido, Amsterdam 2003.
Schuldsanering, Querido, Amsterdam 2000.
De windsels van de sfinx, Querido, Amsterdam 1995.

Gepubliceerde vertalingen
In: Poésie néerlandaise d'aujourd'hui (Frans, Marokko), vertaald door Jan H. Mysjkin and Pierre Gallissaires.
In: Electron libre: revue de poésie, nummer 2, 2005.
In: Le verre est un liquide lent: 33 poètes néerlandais (Frans, bloemlezing) vertaald door Joke J. Hermsen e.a.. Farrago, 2003.
In: Poètes néerlandais, aujourd'hui (Frans), vertaald door Jan H. Mysjkin en Pierre Gallissaires.
In: Action Poétique, nummer 156, 1999.
In: The low countries 5 (Engels), vertaald door Paul Vincent e.a. Ons Erfdeel, 1997.

Links
In het Nederlands
Website
Van der Waal’s own website

Interview
Van der Waal interviewed by Dutch critic Remco Ekkers.

VPRO
Van der Waal at VPRO, including Audio

In English
Poetry
Van der Waal at the Poetry International Festival, Rotterdam 2008
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère