Poetry International Poetry International
Gedicht

Gerrit Kouwenaar

farewell

Something falters, one has smoked too much, flees
coughing into the orchard, autumn breathesnarrowly, silent as a bed this is, it’s silent
a mouth, only the snails on dead wood moveone would like to keep sitting here on a stone
for hours or centuries, living on a brimmingcup left behind when summer flesh and spirit
in hoarse three-part choir mortalized themselves –

afscheid

afscheid

Er hapert iets, men heeft te veel gerookt, vlucht
kuchend in de boomgaard, najaar ademtternauwernood, stil als een bed is dit, het zwijgt
een mond, alleen de slakken op dood hout bewegenmen zou hier willen blijven zitten op een steen
uren- of eeuwenlang, terend op een boordevolachtergebleven beker toen zomer vlees en geest
zich in een hees driestemmig koor even onteeuwigden -
Close

afscheid

Er hapert iets, men heeft te veel gerookt, vlucht
kuchend in de boomgaard, najaar ademtternauwernood, stil als een bed is dit, het zwijgt
een mond, alleen de slakken op dood hout bewegenmen zou hier willen blijven zitten op een steen
uren- of eeuwenlang, terend op een boordevolachtergebleven beker toen zomer vlees en geest
zich in een hees driestemmig koor even onteeuwigden -

farewell

Something falters, one has smoked too much, flees
coughing into the orchard, autumn breathesnarrowly, silent as a bed this is, it’s silent
a mouth, only the snails on dead wood moveone would like to keep sitting here on a stone
for hours or centuries, living on a brimmingcup left behind when summer flesh and spirit
in hoarse three-part choir mortalized themselves –
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère