Poetry International Poetry International
Gedicht

Gerrit Kouwenaar

a smell of burnt feathers

One comes home, it’s march, one opens up
the wintered house, absence and lack
have knotted webs, consumed freeloaders, driven
the owl through the chimney to deaththe floor full of helpless down, the books
shit chalk-white, the glasses in smithers
on the eternal bed a tidy carcass
with huge wingswhat did one do today?
picked up branches, bewailed the withering
elderberry, fueled a fire with trash –

een geur van verbrande veren

een geur van verbrande veren

Men komt thuis, het is maart, men ontsluit
het verwinterde huis, afzijn gebrek
hebben webben gestrikt, mee-eters verteerd, de uil
door de schoorsteen de dood in gedrevende vloer vol hulpeloos dons, de boeken kalk
wit bescheten, de glazen aan gruizels
op het eeuwige bed een proper karkas
met machtige vleugelswat heeft men gedaan vandaag?
takken geraapt, de kwijnende vlier beklaagd
vuur gestookt van afval -
Close

een geur van verbrande veren

Men komt thuis, het is maart, men ontsluit
het verwinterde huis, afzijn gebrek
hebben webben gestrikt, mee-eters verteerd, de uil
door de schoorsteen de dood in gedrevende vloer vol hulpeloos dons, de boeken kalk
wit bescheten, de glazen aan gruizels
op het eeuwige bed een proper karkas
met machtige vleugelswat heeft men gedaan vandaag?
takken geraapt, de kwijnende vlier beklaagd
vuur gestookt van afval -

a smell of burnt feathers

One comes home, it’s march, one opens up
the wintered house, absence and lack
have knotted webs, consumed freeloaders, driven
the owl through the chimney to deaththe floor full of helpless down, the books
shit chalk-white, the glasses in smithers
on the eternal bed a tidy carcass
with huge wingswhat did one do today?
picked up branches, bewailed the withering
elderberry, fueled a fire with trash –
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère