Poetry International Poetry International
Gedicht

Porsha Olayiwola

WE DRINK AT THE ATTENUATION WELL

WE DRINKEN BIJ DE VERZWAKKINGSBRON

Vergeten is een psychologisch verdedigingsmechanisme waarbij mensen met bedreigende en  ongewenste herinneringen omgaan door ze uit hun bewustzijn te verdringen. – Amy N Dalton en Li Huang

 

in Badagry is er een hong-
erige bron van water en geheugen-

 

verlies. in Badagry was er een bron
van mensen, verdwaald in een toevlucht

 

van water. in Badagry was er
een haven overweldigd in on-terugkeer.

 

                        weglaten in het verstand betekent ebben
                        hemelwaarts. herinnering is een rijkdom

 

                                                                       die het brein verstikt in onaansprak-
                                                                       elijkheid. geweld in het verstand en

 

                                                           het hoofd vergeet zodat het zich herinnert
                                                           aan het zelf voordat het geweld kwam verwekken.

 

                        in Badagry spoelt trauma ongod-
                        delijke herinnering hemelwaarts. in Bad-

 

                                    agry is er een verzwakkingsbron
                                    bedoeld om een doortocht weg te wensen,

 

                                                                                   bedoeld om een volk te ontoorden.
                                                                                   geweld valt tegen

 

                                                                       in ruil. wat het lichaam eet,
                                                                       watert het hoofd. verantwoordelijk

 


is de herinnering voor on-overdracht.
koninklijk is het lichaam voor de terugkomst. god is

 

                                                           het hoofd voor verdamping. vergeten
                                                           is een haven huiswaarts. in Bad-

 

                                                                       agry wordt hongerig geheugen steeds bozer.
                                                                       in Badagry ont-

 

            stikken, ont-hongeren de herinneringen. trauma ont-eet
            het koninklijke. in Badagry is er een hemel

 

                                                           van mensen verantwoordelijk voor de rijkdom
                                                           van on-herinnering, voor de bron

 

 

 

van ons tegenover een toevlucht van water
overweldigd in on-terugkeer.

 

WE DRINK AT THE ATTENUATION WELL

Forgetting is a psychological defense mechanism whereby people cope with threatening and unwanted memories by suppressing them from consciousness. —Amy N Dalton and Li Huang

 

in Badagry there is a hung-
ry well of water and memory

 

loss. in Badgary there was a well
of people lost across a haven

 

of water. in Badagry there was
a port overwhelmed in un-return.

 

to omit within the mind is to ebb
heavenward. memory is a wealth

 

choking the brain in un-respons-
ibility. violence in the mind and

 

the mind forgets in order to remember
the self before the violence begot.

 

in Badagry trauma washes ungod-
ly memory heavenward. in Bad- 

 

agry there is an attenuation well
meant to wish away a passage,

 

meant to unhaven a people.
violence is underwhelming

 

in return. what the body eats,
the mind waters. responsible

 

is the memory for un-remmittal.
royal is the body for return. god is

 

the mind for wafting. forgetting
is a port homeward. in Bad

 

agry hungry memory grows angry.
in Badagry the memories unchoke,

 

un-hunger. trauma un-eats
the royal. in Badagry there is a heaven

 

of people responsible for the wealth
of unremembering, for the well

 

of us across a haven of water
overwhelmed in un-return.

Close

WE DRINKEN BIJ DE VERZWAKKINGSBRON

Vergeten is een psychologisch verdedigingsmechanisme waarbij mensen met bedreigende en  ongewenste herinneringen omgaan door ze uit hun bewustzijn te verdringen. – Amy N Dalton en Li Huang

 

in Badagry is er een hong-
erige bron van water en geheugen-

 

verlies. in Badagry was er een bron
van mensen, verdwaald in een toevlucht

 

van water. in Badagry was er
een haven overweldigd in on-terugkeer.

 

                        weglaten in het verstand betekent ebben
                        hemelwaarts. herinnering is een rijkdom

 

                                                                       die het brein verstikt in onaansprak-
                                                                       elijkheid. geweld in het verstand en

 

                                                           het hoofd vergeet zodat het zich herinnert
                                                           aan het zelf voordat het geweld kwam verwekken.

 

                        in Badagry spoelt trauma ongod-
                        delijke herinnering hemelwaarts. in Bad-

 

                                    agry is er een verzwakkingsbron
                                    bedoeld om een doortocht weg te wensen,

 

                                                                                   bedoeld om een volk te ontoorden.
                                                                                   geweld valt tegen

 

                                                                       in ruil. wat het lichaam eet,
                                                                       watert het hoofd. verantwoordelijk

 


is de herinnering voor on-overdracht.
koninklijk is het lichaam voor de terugkomst. god is

 

                                                           het hoofd voor verdamping. vergeten
                                                           is een haven huiswaarts. in Bad-

 

                                                                       agry wordt hongerig geheugen steeds bozer.
                                                                       in Badagry ont-

 

            stikken, ont-hongeren de herinneringen. trauma ont-eet
            het koninklijke. in Badagry is er een hemel

 

                                                           van mensen verantwoordelijk voor de rijkdom
                                                           van on-herinnering, voor de bron

 

 

 

van ons tegenover een toevlucht van water
overweldigd in on-terugkeer.

 

WE DRINK AT THE ATTENUATION WELL

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère