Poetry International Poetry International
Gedicht

Mustafa Kör

IMMORTALIZED

My chronically paralyzed legs
I’d hardly heaved them into bed when the bell
announced the arrival of bitter fruit

A fellow scribbler thought my career
sufficiently worthwhile to fell trees for and
to put a cover around. Tragedy in paperback, first edition 

recorded on my doorstep. A brief life
of Flemish cobblestones, Renaissance, quests,
brothers killing themselves. The impact this had on me
 

Quite honestly, after you’ve hit forty you become
someone who floats on gusts of quartered hours
and other people’s books in which we vanish

VEREEUWIGD

VEREEUWIGD

Mijn chronisch verkrampte benen
ik had ze amper in bed gehesen of de bel
kondigde de komst van bittere vruchten

Een schrijfbroeder vond mijn levensloop
waardig genoeg om bomen voor te vellen en
te kaften. Tragiek in paperback, eerste druk 

geboekstaafd op mijn dorpel. Een beknopt leven
over Vlaamse kasseien, renaissance, queesten
zichzelf dodende broers. Wat dat al met me deed 

Eerlijk waar, na je veertigste word je er een
die meedeint op vlagen van gevierendeelde uren
en andermans boeken waarin we verdwenen

Close

VEREEUWIGD

Mijn chronisch verkrampte benen
ik had ze amper in bed gehesen of de bel
kondigde de komst van bittere vruchten

Een schrijfbroeder vond mijn levensloop
waardig genoeg om bomen voor te vellen en
te kaften. Tragiek in paperback, eerste druk 

geboekstaafd op mijn dorpel. Een beknopt leven
over Vlaamse kasseien, renaissance, queesten
zichzelf dodende broers. Wat dat al met me deed 

Eerlijk waar, na je veertigste word je er een
die meedeint op vlagen van gevierendeelde uren
en andermans boeken waarin we verdwenen

IMMORTALIZED

My chronically paralyzed legs
I’d hardly heaved them into bed when the bell
announced the arrival of bitter fruit

A fellow scribbler thought my career
sufficiently worthwhile to fell trees for and
to put a cover around. Tragedy in paperback, first edition 

recorded on my doorstep. A brief life
of Flemish cobblestones, Renaissance, quests,
brothers killing themselves. The impact this had on me
 

Quite honestly, after you’ve hit forty you become
someone who floats on gusts of quartered hours
and other people’s books in which we vanish

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère