Poetry International Poetry International
Gedicht

Runa Svetlikova

A Big Bang

nothing further is needed than distance to see us the way we are
the increase and decease of temporary structures, light
in darkness in the light we grow in all directions, rampant

nothing further is needed than distance to see us: living fossils
perpetually in identical orbit describing ones and zeros, as we
don’t count, not quick enough to distinguish between the start and finish

let alone to come home. Little Red Riding Hood in seven-league boots
dashes through the undersea optic fibre into an ear the other
side of the world. A wolf, a grandma, little girl and huntsman

dancing a binary cha-cha-cha together. Get off the path my love
all that is needed is distance to see us: a defective cell
in a cranial firmament, an interstellar message of

parasitic, luminous moss, glass fibre synapses but quicker still
neuron on / neuron off, human on / human off
people as a banal signal.

A Big Bang

A Big Bang

er is niet meer nodig dan afstand om ons te zien zoals we zijn
het aangroeien en afsterven van tijdelijke structuren, licht
in het donker in het licht wij groeien in alle richtingen, een woeker

er is niet meer nodig dan afstand om ons te zien: levende fossielen
in steeds dezelfde banen die rekenen op enen en nullen omdat wij
niet tellen, niet snel genoeg om start van finish te onderscheiden

laat staan om thuis te komen. Roodkapje met de zevenmijlslaarzen
haast zich door onderzeese glasvezeldraad een oor in aan de andere kant
van de wereld. Een wolf, een grootmoe, een meisje en een jager

dansen samen een binaire chachacha. Ga van het pad schat
het vraagt niet meer dan afstand om ons te zien: een defecte cel
in een sterrenstelselhersenpan, een interstellaire boodschap van

parasitair lichtgevend mos, synapsen van glasvezel maar dan sneller
neuron aan / neuron uit, mens aan / mens uit
mensen als banaal signaal.
Runa Svetlikova

Runa Svetlikova

(België, 1982)

Landen

Ontdek andere dichters en gedichten uit België

Gedichten Dichters

Talen

Ontdek andere dichters en gedichten in het Nederlands

Gedichten Dichters
Close

A Big Bang

er is niet meer nodig dan afstand om ons te zien zoals we zijn
het aangroeien en afsterven van tijdelijke structuren, licht
in het donker in het licht wij groeien in alle richtingen, een woeker

er is niet meer nodig dan afstand om ons te zien: levende fossielen
in steeds dezelfde banen die rekenen op enen en nullen omdat wij
niet tellen, niet snel genoeg om start van finish te onderscheiden

laat staan om thuis te komen. Roodkapje met de zevenmijlslaarzen
haast zich door onderzeese glasvezeldraad een oor in aan de andere kant
van de wereld. Een wolf, een grootmoe, een meisje en een jager

dansen samen een binaire chachacha. Ga van het pad schat
het vraagt niet meer dan afstand om ons te zien: een defecte cel
in een sterrenstelselhersenpan, een interstellaire boodschap van

parasitair lichtgevend mos, synapsen van glasvezel maar dan sneller
neuron aan / neuron uit, mens aan / mens uit
mensen als banaal signaal.

A Big Bang

nothing further is needed than distance to see us the way we are
the increase and decease of temporary structures, light
in darkness in the light we grow in all directions, rampant

nothing further is needed than distance to see us: living fossils
perpetually in identical orbit describing ones and zeros, as we
don’t count, not quick enough to distinguish between the start and finish

let alone to come home. Little Red Riding Hood in seven-league boots
dashes through the undersea optic fibre into an ear the other
side of the world. A wolf, a grandma, little girl and huntsman

dancing a binary cha-cha-cha together. Get off the path my love
all that is needed is distance to see us: a defective cell
in a cranial firmament, an interstellar message of

parasitic, luminous moss, glass fibre synapses but quicker still
neuron on / neuron off, human on / human off
people as a banal signal.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère