Poetry International Poetry International
Gedicht

Lionel Fogarty

COUNTRY’S SUB NO SUSS TOWNS

VOORSTEDEN GEEN ACHTERDOCHT STEDEN

Zijn wij de missie bloedjes van.
Face book heeft mijn volk gezicht nooit beroerd
Want die samenleving seksen heeft afgedaan.
In dit verhaal harmonie het volk zonder de mens,
   Sart tot druk oude boodschappen aan stukken.
Het geluid zelf dat gepeigerde Australiërs onder kruipt.

Geen dood aarde land lijkt herleefd
Dode werelden lijken het doods wed bed van iedereen.
Brisbane zwarten zijn achterdochtig op ster onder zolen.
Sydney zwarten zijn bleek op achterdocht onder halve zolen.
Melbourne zwarten zijn geen straat naam huizen
Adel eed zwarten achterdochtig op bende 49 een mis te drijven
Darwin zwarten achterdocht licht gebrand in letter brutaliteit
Perth zwarten zijn achterdochtig drie keer raaien wie pech had
Cairns zwarten zijn achterdocht in de kern de rijken te testen
Brome zwarten zijn achterdochtig vloeden boenend onbedanst.
Hobart zwarten zijn achterdocht als boom is eenheid land van zee.
   Geen nieuw jaar, ieder jaar hetzelfde
   Stem uit; stem in de huidige 250 jaar boot vluchtelingen oud koud benauwd
   Hete tien koop me hout niet verbrand.
Face book ogen waren zijn kun kunst ver vlochten
Verwarmd alleen door moord maten slaap voor de hoge vragerom cel vergeleken met de landloper onze subsidie is op.
Geveld is het gevoel als ze zo blind zijn het verhaal bleef onaangeroerd.
Bijvolgens geworpen vuur taart in ogen is de zaak.
Rechtbanks voorsteden geen achterdocht in wijken ik ben de missie zwarte die zegt tis groot oké.
Gelukkig Land Trieste Onsamenhangende Leving.
Australië niet van iemand?
Australië niet door peet ouders gegeven
Australië niet de toekomstige afmerende morgen=geliefden
als je armeluis beoorlogt.
Australië is soms beter voor de bedelaar in rijke klasses
Australië waars de C-14 belastingteruggave van honderd duizenden
    jaren met onze huur achterstand.
Australië pak het land af van donkere mensen, blijf de geschiedenis ontwijken, ons hart
    geest zwier de geesten hoger en hoger.
Australië je sport man sport vrouw moet je tellen daar in de antilog z’n aboriginal z’n dag lopen rennen vliegen naar cel maten eerst Australië eerst de geest van gezondheid eerst voet arm lichaam om het te doen en goed te doen.
Australië wees geen slappe laffe dweilkut
Australië is een gemeenschap geen samenlevingen.
Australië niet jullie land de landen zijn van alle Inboorlingen
ja ’t is jullie samenleving blijf daar..........

COUNTRY’S SUB NO SUSS TOWNS

Mission bleeds we are.
Face book never touched my people face
           For done have these society’s genets.
In this story people harmony without the man,
  Teasing till pressure piece ancient messages.
The very sound grovelling weary Australians.

No dead earth land seem relived
Dead worlds seem the death bet bed of all.
Brisbane blacks are sussing on star under feets.
Sydney blacks are blanch on suss under fools.
Melbourne blacks are no street name houses
Aid Alay blacks are suss in 49 gang stealing a sin
Darwin blacks suss light burned in letter rudeness
Perth blacks are suss never know first perished
Cairns blacks are suss no care or less to test the rich
Brome blacks are sussing pushing sweeping floods not danced.
Hobart blacks are suss when tree are unit the land of sea.
    No new year, every year the same
    Vote out; vote in today’s 250,years boat people still cold old in hole
    Hot ten by me woods not burned.
Face book eyes were are art enter wined
Warmed only by killer mates sleep for the high solicits cell compared to the itinerant our grant money ran out.
Felled is the feeling when they are so blind the story was not touched.
Cause thrown fire pie in eyes is the cases.
Court’s sub’s no suss in towns I am the mission black that says this big O.K.
Lucky Country Sad Loose Society.
Australia not own by anyone?
Australia not given by godparents
Australia not the future mooring morning=lovers
            when you’ll war on poor’s.
Australia  can be better to the beggar in rich classes
Australia  where’s the carbon date tax refund off 100 thousands
    years with out rents arrears.
Australia take the land away from dark people, the story still evade, our heart
   mind kick the spirits higher.
Australia your sport man sport woman must be in your number out in the antilog aboriginal’s day walk run fly to cellmates first Australia first spirit of health first foot arm bodies to do it an do it right.
Australia don’t be a yellow cake pussy’s
Australia is a community not societies.
Australia not your country the countries belong all Natives
yes it’s your society stay there………..
Close

VOORSTEDEN GEEN ACHTERDOCHT STEDEN

Zijn wij de missie bloedjes van.
Face book heeft mijn volk gezicht nooit beroerd
Want die samenleving seksen heeft afgedaan.
In dit verhaal harmonie het volk zonder de mens,
   Sart tot druk oude boodschappen aan stukken.
Het geluid zelf dat gepeigerde Australiërs onder kruipt.

Geen dood aarde land lijkt herleefd
Dode werelden lijken het doods wed bed van iedereen.
Brisbane zwarten zijn achterdochtig op ster onder zolen.
Sydney zwarten zijn bleek op achterdocht onder halve zolen.
Melbourne zwarten zijn geen straat naam huizen
Adel eed zwarten achterdochtig op bende 49 een mis te drijven
Darwin zwarten achterdocht licht gebrand in letter brutaliteit
Perth zwarten zijn achterdochtig drie keer raaien wie pech had
Cairns zwarten zijn achterdocht in de kern de rijken te testen
Brome zwarten zijn achterdochtig vloeden boenend onbedanst.
Hobart zwarten zijn achterdocht als boom is eenheid land van zee.
   Geen nieuw jaar, ieder jaar hetzelfde
   Stem uit; stem in de huidige 250 jaar boot vluchtelingen oud koud benauwd
   Hete tien koop me hout niet verbrand.
Face book ogen waren zijn kun kunst ver vlochten
Verwarmd alleen door moord maten slaap voor de hoge vragerom cel vergeleken met de landloper onze subsidie is op.
Geveld is het gevoel als ze zo blind zijn het verhaal bleef onaangeroerd.
Bijvolgens geworpen vuur taart in ogen is de zaak.
Rechtbanks voorsteden geen achterdocht in wijken ik ben de missie zwarte die zegt tis groot oké.
Gelukkig Land Trieste Onsamenhangende Leving.
Australië niet van iemand?
Australië niet door peet ouders gegeven
Australië niet de toekomstige afmerende morgen=geliefden
als je armeluis beoorlogt.
Australië is soms beter voor de bedelaar in rijke klasses
Australië waars de C-14 belastingteruggave van honderd duizenden
    jaren met onze huur achterstand.
Australië pak het land af van donkere mensen, blijf de geschiedenis ontwijken, ons hart
    geest zwier de geesten hoger en hoger.
Australië je sport man sport vrouw moet je tellen daar in de antilog z’n aboriginal z’n dag lopen rennen vliegen naar cel maten eerst Australië eerst de geest van gezondheid eerst voet arm lichaam om het te doen en goed te doen.
Australië wees geen slappe laffe dweilkut
Australië is een gemeenschap geen samenlevingen.
Australië niet jullie land de landen zijn van alle Inboorlingen
ja ’t is jullie samenleving blijf daar..........

COUNTRY’S SUB NO SUSS TOWNS

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère