Poetry International Poetry International
Gedicht

Lars Gustafsson

TRIVIAL PIECES OF KNOWLEDGE

Olive oil is an outstanding rust remover.

Individual events have no probability.
They are points.

Therefore
Even I lack probability

The dead don’t know
that they ever existed.

Time can’t have started with the universe.
Time can’t have a beginning.

Because a beginning is always an event.

It’s difficult for horses to sleep
if they are left out alone in the night.

Horses guard each other’s sleep.

Persons who have a disturbed relationship with their mothers
become poets.

Persons who have a disturbed relationship with their fathers
become boring.

TRIVIALE KENNIS

Olijfolie is een uitstekend roestverwijderend middel.

Afzonderlijke gebeurtenissen ontberen waarschijnlijkheid.
Zij zijn puntvormig.

Dus
ontbeer zelfs ik waarschijnlijkheid.

De doden weten niet
dat zij er ooit waren.

De tijd kan niet gelijk begonnen zijn met het universum.
De tijd kan geen begin hebben.

Want een begin is altijd een gebeurtenis.

Paarden hebben grote moeite om te slapen
als zij ’s nachts buiten alleen gelaten worden.

Paarden bewaken elkaars slaap.

Personen met een gestoorde moederbinding
worden dichters.

Personen met een gestoorde vaderbinding
worden zeurpieten.

TRIVIALA KUNSKAPER

Olivolja är ett utmärkt rostborttagningsmedel.

Enskilda händelser saknar sannolikhet.
De är punktformiga.

Alltså
Även jag saknar sannolikhet

De döda vet inte
att de någonsin funnits.

Tiden kan inte ha börjat med universum.
Tiden kan inte ha en början.

Ty en början är alltid en händelse.

Hästar har mycket svårt för att sova
om de lämnas ensamma ute om natten.

Hästar bevakar varandras sömn.

Personer med stört modersförhållande
blir poeter.

Personer med stört fadersförhållande
blir tjatiga.
Close

TRIVIALE KENNIS

Olijfolie is een uitstekend roestverwijderend middel.

Afzonderlijke gebeurtenissen ontberen waarschijnlijkheid.
Zij zijn puntvormig.

Dus
ontbeer zelfs ik waarschijnlijkheid.

De doden weten niet
dat zij er ooit waren.

De tijd kan niet gelijk begonnen zijn met het universum.
De tijd kan geen begin hebben.

Want een begin is altijd een gebeurtenis.

Paarden hebben grote moeite om te slapen
als zij ’s nachts buiten alleen gelaten worden.

Paarden bewaken elkaars slaap.

Personen met een gestoorde moederbinding
worden dichters.

Personen met een gestoorde vaderbinding
worden zeurpieten.

TRIVIAL PIECES OF KNOWLEDGE

Olive oil is an outstanding rust remover.

Individual events have no probability.
They are points.

Therefore
Even I lack probability

The dead don’t know
that they ever existed.

Time can’t have started with the universe.
Time can’t have a beginning.

Because a beginning is always an event.

It’s difficult for horses to sleep
if they are left out alone in the night.

Horses guard each other’s sleep.

Persons who have a disturbed relationship with their mothers
become poets.

Persons who have a disturbed relationship with their fathers
become boring.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère