Poetry International Poetry International
Gedicht

Anne Vegter

REPRESENTATIONS

Ask how it happened that the summer got lost in a man, couldn’t find its way out
and the man disappeared like rising dough, he lit up red and sparked, cut out.


Ask how it happened that the poet said the purpose of the mother is the abolition
of seduction, but her child tuned the back of the father like a speckled instrument.


Ask how it happened that the child carrying a book fell down the stairs, lay at the foot
over and done, whoever unrolled him cracked, cracked: what he read didn’t say that.


Ask how it happened that desire curbed width, her aftertaste a memory and
the not so self-evident glimpsing at “a pole dance for a hungry gut.”


Ask how it happened the earth existed as an explosion, a colour wash, a breach,
as an emulsion. As polymers. Say: Earth as hallmark. Earth    as      hall             mark.REPRESENTATIES

REPRESENTATIES

Vraag hoe het kon gebeuren dat de zomer in een man verdwaalde, geen weg terug
naar buiten wist en de man ging als rijzend brood, hij lichtte rood en vonkte, viel uit.
 
 
Vraag hoe het kon gebeuren dat de dichter zei doel van de moeder is afschaffing
van verleiding, maar haar kind stemde de rug van de vader als een gevlekt instrument.
 
 
Vraag hoe het kon gebeuren dat het kind met het boek van de trap viel, als gedane
zaak down aan de voet lag, wie hem uitrolde brak, brak: er stond niet wat hij las.
 
 
Vraag hoe het kon gebeuren dat verlangen wijdte wegnam, haar nasmaak herinnering
en het niet-vanzelfsprekende keek naar “paaldans van een hongerige darm”.
 
 
Vraag hoe het kon gebeuren dat de aarde er was als explosie, als kleurspoeling, breuk,
als emulsie. Als polymeren. Zeg: Aarde als merk.  Aarde              als                merk.
Close

REPRESENTATIES

Vraag hoe het kon gebeuren dat de zomer in een man verdwaalde, geen weg terug
naar buiten wist en de man ging als rijzend brood, hij lichtte rood en vonkte, viel uit.
 
 
Vraag hoe het kon gebeuren dat de dichter zei doel van de moeder is afschaffing
van verleiding, maar haar kind stemde de rug van de vader als een gevlekt instrument.
 
 
Vraag hoe het kon gebeuren dat het kind met het boek van de trap viel, als gedane
zaak down aan de voet lag, wie hem uitrolde brak, brak: er stond niet wat hij las.
 
 
Vraag hoe het kon gebeuren dat verlangen wijdte wegnam, haar nasmaak herinnering
en het niet-vanzelfsprekende keek naar “paaldans van een hongerige darm”.
 
 
Vraag hoe het kon gebeuren dat de aarde er was als explosie, als kleurspoeling, breuk,
als emulsie. Als polymeren. Zeg: Aarde als merk.  Aarde              als                merk.

REPRESENTATIONS

Ask how it happened that the summer got lost in a man, couldn’t find its way out
and the man disappeared like rising dough, he lit up red and sparked, cut out.


Ask how it happened that the poet said the purpose of the mother is the abolition
of seduction, but her child tuned the back of the father like a speckled instrument.


Ask how it happened that the child carrying a book fell down the stairs, lay at the foot
over and done, whoever unrolled him cracked, cracked: what he read didn’t say that.


Ask how it happened that desire curbed width, her aftertaste a memory and
the not so self-evident glimpsing at “a pole dance for a hungry gut.”


Ask how it happened the earth existed as an explosion, a colour wash, a breach,
as an emulsion. As polymers. Say: Earth as hallmark. Earth    as      hall             mark.Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère