Poetry International Poetry International
Gedicht

Roland Jooris

‘Form or notion‘

Form or notion
 
I hear a key
Coldness barks
 
Is there warmth left
from snowing
on the bias
 
Paper mumbles
as if scrunching up
its content
 
In the muddled room
her face
unwhispers
 
Darkness strides till
it is too late

‘Gestalte of denkbeeld‘

Gestalte of denkbeeld
 
Ik hoor een sleutel
Koude blaft
 
Is er nog warmte
van sneeuwen
op schuinte
 
Papier mompelt
alsof het zijn inhoud
verfrommelt
 
In de beslommerde kamer
ontfluistert zich
haar gezicht
 
Het donker stapt tot
het te laat is
Close

‘Gestalte of denkbeeld‘

Gestalte of denkbeeld
 
Ik hoor een sleutel
Koude blaft
 
Is er nog warmte
van sneeuwen
op schuinte
 
Papier mompelt
alsof het zijn inhoud
verfrommelt
 
In de beslommerde kamer
ontfluistert zich
haar gezicht
 
Het donker stapt tot
het te laat is

‘Form or notion‘

Form or notion
 
I hear a key
Coldness barks
 
Is there warmth left
from snowing
on the bias
 
Paper mumbles
as if scrunching up
its content
 
In the muddled room
her face
unwhispers
 
Darkness strides till
it is too late
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère