Poetry International Poetry International
Gedicht

Tone Hødnebø

PEOPLE don’t change

PEOPLE don’t change
but constantly reveal themselves
and I close the book
then the words can be wasted:
mainspring, impulse, reason

There is no right way to endure
for what returns
is not what is written
and what is described
may also happen.

PEOPLE don’t change

MENNESKENE forandrer seg ikke
men avsløres bestandig
og jeg lukker boken
så ordene kan gå til spille:
drivfjær, impuls, årsak

Det finnes ikke en korrekt varighet
for det som kommer tilbake
er ikke det som blir skrevet
og det som lar seg beskrive
kan også skje.
Tone Hødnebø

Tone Hødnebø

(Noorwegen, 1962)

Landen

Ontdek andere dichters en gedichten uit Noorwegen

Gedichten Dichters

Talen

Ontdek andere dichters en gedichten in het Noors

Gedichten Dichters
Close

PEOPLE don’t change

MENNESKENE forandrer seg ikke
men avsløres bestandig
og jeg lukker boken
så ordene kan gå til spille:
drivfjær, impuls, årsak

Det finnes ikke en korrekt varighet
for det som kommer tilbake
er ikke det som blir skrevet
og det som lar seg beskrive
kan også skje.

PEOPLE don’t change

PEOPLE don’t change
but constantly reveal themselves
and I close the book
then the words can be wasted:
mainspring, impulse, reason

There is no right way to endure
for what returns
is not what is written
and what is described
may also happen.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère