Poetry International Poetry International
Gedicht

Pieter Boskma

You’re so quiet and soft that I

You’re so quiet and soft that I
so quiet that I so soft and that
you’re like me sometimes suddenly
and that from colouring the whole night
and that quietly a softer I
than you suddenly laughs reticently
because you’re a quiet soft
smiling reticence and that you
that you too and that you too can
open up and close a bit again too
even tighter than me more or less
more or less like me.

Je bent stil en zacht dat ik

Je bent stil en zacht dat ik
zo stil dat ik zo zacht en dat
je bent zoals ik soms opeens
en dat van kleuren heel de nacht
en dat er stil een zachter ik
dan jij opeens gesloten lacht
omdat je bent een stille zachte
lachende geslotenheid en dat je
dat je ook en dat je ook wel
open kan en ook wel weer
een beetje dicht en dichter
zelfs dan ik zo ongeveer
zo ongeveer als ik.
Close

Je bent stil en zacht dat ik

Je bent stil en zacht dat ik
zo stil dat ik zo zacht en dat
je bent zoals ik soms opeens
en dat van kleuren heel de nacht
en dat er stil een zachter ik
dan jij opeens gesloten lacht
omdat je bent een stille zachte
lachende geslotenheid en dat je
dat je ook en dat je ook wel
open kan en ook wel weer
een beetje dicht en dichter
zelfs dan ik zo ongeveer
zo ongeveer als ik.

You’re so quiet and soft that I

You’re so quiet and soft that I
so quiet that I so soft and that
you’re like me sometimes suddenly
and that from colouring the whole night
and that quietly a softer I
than you suddenly laughs reticently
because you’re a quiet soft
smiling reticence and that you
that you too and that you too can
open up and close a bit again too
even tighter than me more or less
more or less like me.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère