Poetry International Poetry International
Gedicht

Les Murray

RIPE IN THE ARBOURS OF THE NOSE

RIJP IN HET PRIEEL VAN DE NEUS

Zelfs in zon gedompeld
donkert het groen van de citrusgaarde
als diepere zee uit de kust.
Elke boom is gevuld met schaduw.

In schaduwvlugge spiraalvlucht
spieste een kraai een sinaasappel
om weg te kapen en zijn breedte-
en lengtegraden te ondermijnen
tot er een leeg verschrompeld scrotum achterblijft.

Al-Andalus bezit een boomgaard
geplant in van boven geschoren rijen
als een onbewandelbaar droomgazon
voor de blik vanuit loggia’s.
Eén niveau lager
straalt een fruitgewelfde galerij.

Mandarijn, hoe zou jij ooit
de zon kunnen zien als ik jou niet opat?
(Zelfs ik zal hem nooit zien
behalve in blauwe vertaling).

Beroofd van zijn bittere spiraalhelm
is een sinaasappel een bevloeiing
een en al inbreuk en bouquet
het lager hoofd hevig wiegend;

een van de mildere grenzen
van het nog net draaglijke
is de bijziende smaak van citroen

en om hun limoenen in groen velijn
werd barrevoetse zeelui vergeven
nieuw droog land te betreden.

Kumquat, jij bittere schimpscheut,
laat een rat maar jam van je maken
in haar baardige huis.

Bloedsinaasappelen, kinders!
frambozenbloed in het glas:
zoek de vijfuursschaduw
op hun wangen.
Die zitten vol bloed
en zijn makkelijk: pluk ze alleen als ze
zich aan je hand toevertrouwen.

Onder Hollywood, zoals overal,
lijken de bomen van elke gaarde
op sprookjesachtig open
zakken met goud, die alleen
aan de grond zijn vastgebonden.

RIPE IN THE ARBOURS OF THE NOSE

Even rippled with sun
the greens of a citrus grove darken
like ocean deepening from shore.
Each tree is full of shade.

A shadowy fast spiral through
and a crow’s transfixed an orange
to carry off and mine
its latitudes and longitudes
till they’re a parched void scrotum.

Al-Andalus has an orange grove
planted in rows and shaven above
to form an unwalkable dream lawn
viewed from loggias.
              One level down,
radiance in a fruit-roofed ambulatory.

Mandarin, if I didn’t eat you
how could you ever see the sun?
(Even I will never see it
except in blue translation).

Shedding its spiral pith helmet
an orange is an irrigation
of rupture and bouquet
rocking the lower head about;

one of the milder borders
of the just endurable
is the squint taste of a lemon,

and it was limes, of dark tooled green
which forgave the barefoot sailors
bringing citrus to new dry lands.

Cumquat, you bitter quip,
let a rat make jam of you
in her beardy house.

Blood orange, children!
raspberry blood in the glass:
look for the five o’clock shadow
on their cheeks.
               Those are full of blood,
and easy: only pick the ones that
relax off in your hand.

Below Hollywood, as everywhere
the trees of each grove appear
as fantastically open
treasure sacks, tied only at the ground.
Close

RIJP IN HET PRIEEL VAN DE NEUS

Zelfs in zon gedompeld
donkert het groen van de citrusgaarde
als diepere zee uit de kust.
Elke boom is gevuld met schaduw.

In schaduwvlugge spiraalvlucht
spieste een kraai een sinaasappel
om weg te kapen en zijn breedte-
en lengtegraden te ondermijnen
tot er een leeg verschrompeld scrotum achterblijft.

Al-Andalus bezit een boomgaard
geplant in van boven geschoren rijen
als een onbewandelbaar droomgazon
voor de blik vanuit loggia’s.
Eén niveau lager
straalt een fruitgewelfde galerij.

Mandarijn, hoe zou jij ooit
de zon kunnen zien als ik jou niet opat?
(Zelfs ik zal hem nooit zien
behalve in blauwe vertaling).

Beroofd van zijn bittere spiraalhelm
is een sinaasappel een bevloeiing
een en al inbreuk en bouquet
het lager hoofd hevig wiegend;

een van de mildere grenzen
van het nog net draaglijke
is de bijziende smaak van citroen

en om hun limoenen in groen velijn
werd barrevoetse zeelui vergeven
nieuw droog land te betreden.

Kumquat, jij bittere schimpscheut,
laat een rat maar jam van je maken
in haar baardige huis.

Bloedsinaasappelen, kinders!
frambozenbloed in het glas:
zoek de vijfuursschaduw
op hun wangen.
Die zitten vol bloed
en zijn makkelijk: pluk ze alleen als ze
zich aan je hand toevertrouwen.

Onder Hollywood, zoals overal,
lijken de bomen van elke gaarde
op sprookjesachtig open
zakken met goud, die alleen
aan de grond zijn vastgebonden.

RIPE IN THE ARBOURS OF THE NOSE

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère