Poetry International Poetry International
Gedicht

Umberto Fiori

A WEIGHT

Thinking back on the remarks
screamed in your face, the sentences
cut suddenly short halfway
or – worse – let drop,
it all hangs on you like a weight. This evening too
everyone has been saying his piece
without anyone
in the end
managing to clarify anything.

Yet only someone who is really talking
can really be misunderstood.

EEN LAST

Als je terugdenkt aan de argumenten
die je werden toegebruld, de zinnen
die halverwege werden afgebroken
of – erger nog – in het niets verdwenen,
blijft er een last op je drukken. Ook vanavond
heeft iedereen het zijne gezegd
zonder dat het iemand,
uiteindelijk,
is gelukt iets duidelijk te maken.

Maar alleen wie werkelijk gesproken heeft
kan werkelijk verkeerd begrepen worden.

UN PESO

A ripensare agli argomenti
urlati sulla faccia, alle frasi
troncate subito a metà
oppure – peggio – lasciate cadere,
rimane come un peso. Anche stasera
ognuno ha detto la sua
senza che poi nessuno,
alla fine,
riuscisse a chiarire niente.

Ma solo chi ha parlato veramente
può veramente essere frainteso.
Close

EEN LAST

Als je terugdenkt aan de argumenten
die je werden toegebruld, de zinnen
die halverwege werden afgebroken
of – erger nog – in het niets verdwenen,
blijft er een last op je drukken. Ook vanavond
heeft iedereen het zijne gezegd
zonder dat het iemand,
uiteindelijk,
is gelukt iets duidelijk te maken.

Maar alleen wie werkelijk gesproken heeft
kan werkelijk verkeerd begrepen worden.

A WEIGHT

Thinking back on the remarks
screamed in your face, the sentences
cut suddenly short halfway
or – worse – let drop,
it all hangs on you like a weight. This evening too
everyone has been saying his piece
without anyone
in the end
managing to clarify anything.

Yet only someone who is really talking
can really be misunderstood.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère