Poetry International Poetry International
Poem

Arjen Duinker

Quinta das Esmoutadas, for Ema

To cross a sea is identical
To the honour of your family,
The washing machine and the mule
And the musculature of clouds.

Exactly the way the clothes-peg is not
Identical to the question posed
By a returning cosmonaut,
So it is with vein and tail.

In all fairness it must be said
That a twig from a grapevine
Is a perfect and extreme weapon.

The indicators in the earth
After all, turn at variable speed
And don’t vie for anything identical.

Quinta das Esmoutadas, voor Ema

Quinta das Esmoutadas, voor Ema

Een zee oversteken is identiek
Aan de eer van jouw familie,
De wasmachine en de ezel
En de musculatuur van wolken.

Precies zoals de wasknijper niet
Identiek is aan de vraag gesteld
Door een teruggekeerde kosmonaut,
Zo is het ook met nerf en staart.

Voor de goede orde dient gezegd
Dat een twijgje van de druivenboom
Een perfect en uiterst wapen is.

De wijzers in de aarde draaien
Immers met wisselende snelheid
En schermen niet om iets identieks
Close

Quinta das Esmoutadas, for Ema

To cross a sea is identical
To the honour of your family,
The washing machine and the mule
And the musculature of clouds.

Exactly the way the clothes-peg is not
Identical to the question posed
By a returning cosmonaut,
So it is with vein and tail.

In all fairness it must be said
That a twig from a grapevine
Is a perfect and extreme weapon.

The indicators in the earth
After all, turn at variable speed
And don’t vie for anything identical.

Quinta das Esmoutadas, for Ema

To cross a sea is identical
To the honour of your family,
The washing machine and the mule
And the musculature of clouds.

Exactly the way the clothes-peg is not
Identical to the question posed
By a returning cosmonaut,
So it is with vein and tail.

In all fairness it must be said
That a twig from a grapevine
Is a perfect and extreme weapon.

The indicators in the earth
After all, turn at variable speed
And don’t vie for anything identical.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère