Poetry International Poetry International
Poem

Felix Chow

Trees

Bomen

Verankerd door de stam van de West-Kowloonsnelweg
splitsen de straten zich af als takken, reiken naar het licht. 

Vlak bij de oude dai tong-scheepswerven vind je
Walnoot, Wilgen, Lariks en Linde.
Dennen, vreemd genoeg bedekt met Sparren,
Sparrenstraat, aangeduid als Dennen.

Zo veel straten zijn naar bomen vernoemd.
Misschien kwamen ze bijeen om strootjes te trekken.
Waarschijnlijker is dat een witte man zich verveelde
en door een botanisch logboek begon te bladeren.

Maar beeld je eens in dat de stoepen vechten om een goede naam,
Iets krachtigs, zoals Ceder of Eik.
Klimop vlug gekozen, Kers gauw opgeëist,
de kortste nam genoegen met Es.

Lange Esdoorn kronkelt, slingert dwars
door Platanen, Wilgen, Lai Chi Kok-weg
slaat rechts af en kerft door een Grens
tot hij eindigt in een tak genaamd Tai Po.

Tai Po-weg ligt niet in Tai Po
Carréstraat gaat in het rond
In de Fa Yuen-straat groeien geen bloemen.
is Gerechtigheidslaan waar je Gerechtigheid vond?

De MTR-plattegrond herinnert je er graag aan
Dat wijken net als wegen een verkeerde naam kunnen krijgen.
Tai Kok Tsui staat nu alleen nog bekend
als ‘奧運站隔離嗰度’

Herfstbladeren die verslijten en langzaam verstrijken
familiewinkels vertrekken als opgeveegd gras
de winkelketens verspreiden zich vanaf Nathan-weg richting het westen
en schrapen het beschimmelde schors van de straten

五金鋪 naast paleisachtige torens
bovenop gevelde stronken groeit hoogbouw
Kowloon West komt op, Tai Kok Tsui is gevallen
Nieuwe bomen vervangen de oude

Trees

Anchored by the trunk of the west Kowloon highway,
streets split like branches, stretching for light.

Near the old dai tong dockyards you'll find,
Walnut, Willow, Larch and Lime.
Pine, somehow covered with Fir,
Fir street, marked down as Pine.

So many streets are named after trees.
Maybe they met up and drew straws.
More likely, some white guy got bored
and leafed through a botanist log.

But imagine the pavements fighting for good names,
Something strong, like Cedar and Oak.
Ivy soon taken, Cherry claimed fast,
the shortest one settled for Ash.

Long Maple winding, snaking its way
through Sycamore, Willow, Lai Chi Kok road
turning right, it carves through a Boundary
till it ends in a branch named Tai Po.

Tai Po Road is not in Tai Po
Square Street circles around
Down Fa Yuen Street, no flowers are growing.
on Justice Drive, can Justice be found? 

As the MTR map will gladly remind you
Districts can be mislabeled like roads.
Tai Kok Tsui now is only remembered
as "奧運站隔離嗰度"

Autumn leaves tire and slowly expire
family shops leave like swept grass
from Nathan Road westwards the retail chains spread
and skin the streets clean of scabbed bark


五金鋪s next to towers palatial
on shorn stumps, high-rises grow
Kowloon West rising, Tai Kok Tsui fallen
New trees replacing the old

Close

Trees

Anchored by the trunk of the west Kowloon highway,
streets split like branches, stretching for light.

Near the old dai tong dockyards you'll find,
Walnut, Willow, Larch and Lime.
Pine, somehow covered with Fir,
Fir street, marked down as Pine.

So many streets are named after trees.
Maybe they met up and drew straws.
More likely, some white guy got bored
and leafed through a botanist log.

But imagine the pavements fighting for good names,
Something strong, like Cedar and Oak.
Ivy soon taken, Cherry claimed fast,
the shortest one settled for Ash.

Long Maple winding, snaking its way
through Sycamore, Willow, Lai Chi Kok road
turning right, it carves through a Boundary
till it ends in a branch named Tai Po.

Tai Po Road is not in Tai Po
Square Street circles around
Down Fa Yuen Street, no flowers are growing.
on Justice Drive, can Justice be found? 

As the MTR map will gladly remind you
Districts can be mislabeled like roads.
Tai Kok Tsui now is only remembered
as "奧運站隔離嗰度"

Autumn leaves tire and slowly expire
family shops leave like swept grass
from Nathan Road westwards the retail chains spread
and skin the streets clean of scabbed bark


五金鋪s next to towers palatial
on shorn stumps, high-rises grow
Kowloon West rising, Tai Kok Tsui fallen
New trees replacing the old

Trees

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère