Poetry International Poetry International
Poem

marwin vos

aspects of suicide

facts of the violence have unfolded
there has been loss but are there gifts as well?
misfortune is being circulated
but not accepted
can love letters reach you?
it falls to the ground between us like a weak monster
one part wanted death
to stay firmly on the losers’ side
they are hostile to loss
even though it abounds
one part has lost the belief
that sharing pain could reduce pain
one part wanted to go back
to complaining about the weather
one part refuses
one part shrugs them off as failures
and wanted to rinse
sacral social fabric
emotions are political in that sense
why it is important to see that
one part thinks it's taking too long
however loss has to languish
before it can stand on its own

aspecten van zelfmoord

aspecten van zelfmoord

de feiten van het geweld zijn uitgevouwen
er was verlies maar zijn er ook geschenken?
het ongeluk wordt in circulatie gebracht
maar het wordt niet aangenomen
kunnen liefdesbrieven je bereiken?
een deel wilde dood
ferm bij de verliezers houden
ze zijn vijandig voor verlies
terwijl dat toch in overvloed voorkomt
een deel is het geloof verloren
dat pijn delen de pijn minder maakt
een deel wilde terug
naar samen mopperen over het weer
een deel weigert
een deel schuift ze als falen weg
en wilde sacraal
sociaal weefsel reinigen
emoties zijn politiek in die zin
waarom het belangrijk is dat te zien
een deel vindt het te lang duren
echter moet verdriet verdroten worden
voor het zelfstandig is

Close

aspects of suicide

facts of the violence have unfolded
there has been loss but are there gifts as well?
misfortune is being circulated
but not accepted
can love letters reach you?
it falls to the ground between us like a weak monster
one part wanted death
to stay firmly on the losers’ side
they are hostile to loss
even though it abounds
one part has lost the belief
that sharing pain could reduce pain
one part wanted to go back
to complaining about the weather
one part refuses
one part shrugs them off as failures
and wanted to rinse
sacral social fabric
emotions are political in that sense
why it is important to see that
one part thinks it's taking too long
however loss has to languish
before it can stand on its own

aspects of suicide

facts of the violence have unfolded
there has been loss but are there gifts as well?
misfortune is being circulated
but not accepted
can love letters reach you?
it falls to the ground between us like a weak monster
one part wanted death
to stay firmly on the losers’ side
they are hostile to loss
even though it abounds
one part has lost the belief
that sharing pain could reduce pain
one part wanted to go back
to complaining about the weather
one part refuses
one part shrugs them off as failures
and wanted to rinse
sacral social fabric
emotions are political in that sense
why it is important to see that
one part thinks it's taking too long
however loss has to languish
before it can stand on its own

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère