Poetry International Poetry International
Poem

Mustafa Kör

THAW

there comes a time when
despite your promises
you no longer stand
in the midst of the battle
for bread and love

body pale but a utensil
that does what the prompter asks 

done with chasing
and the tragedy of hearts
mysticism had a shining role
especially for you

you gathered the world up
when you became human and balled your fists
to face up to life which
on that particular day screamed
at the fate that bore into your marrow
like frost on blossom

ONTDOOID

ONTDOOID

Komt een dag dat je
alle beloftes ten spijt
niet meer staat te
midden de strijd
om brood en liefde

Het lijf bleek maar gerei
dat uitvoert wat de souffleur vroeg

Gedaan met het gejaagd
en het treurspel der harten
De mystieke had een glansrol
speciaal voor jou

De wereld had je bijeen gekrijst
toen je mens werd en vuisten balde
om hoofd te bieden aan het leven
dat die ene dag zelf zou krijsen
om het lot dat in je merg sloeg
als vorst op bloesem

Close

THAW

there comes a time when
despite your promises
you no longer stand
in the midst of the battle
for bread and love

body pale but a utensil
that does what the prompter asks 

done with chasing
and the tragedy of hearts
mysticism had a shining role
especially for you

you gathered the world up
when you became human and balled your fists
to face up to life which
on that particular day screamed
at the fate that bore into your marrow
like frost on blossom

THAW

there comes a time when
despite your promises
you no longer stand
in the midst of the battle
for bread and love

body pale but a utensil
that does what the prompter asks 

done with chasing
and the tragedy of hearts
mysticism had a shining role
especially for you

you gathered the world up
when you became human and balled your fists
to face up to life which
on that particular day screamed
at the fate that bore into your marrow
like frost on blossom

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère