Poetry International Poetry International
Poem

Vicky Francken

Principle of Original Horizontality

We slide the tablecloth away from us, pushing up mountain ridges
between us, wrinkled rockface
canceled out by repeating fractures. 

Silence seems easy
though it’s not
an act of solidarity
but the truth
is an empty set.

Hell is ourselves.

You drag your torso up the mountain like a donkey
loaded down with jugs of water. Behold the mirage
of the change agenda. What’s spilled
encodes as it dries.

Principe van oorspronkelijke horizontaliteit

Principe van oorspronkelijke horizontaliteit

We duwen het tafelkleed van ons af zodat er bergkammen ontstaan.
Tussen ons in ligt gerimpeld gesteente
dat aan repeterende breuken kapotgaat.

Zwijgen lijkt gemakkelijk
ten onrechte
solidair
maar de waarheid
is een lege verzameling.

De hel dat zijn we zelf.

Je torst je torso de berg op als een ezel
een zware kruik water. Ziehier de fata morgana
van de veranderagenda. Het morsen
een opdrogende code.
Close

Principle of Original Horizontality

We slide the tablecloth away from us, pushing up mountain ridges
between us, wrinkled rockface
canceled out by repeating fractures. 

Silence seems easy
though it’s not
an act of solidarity
but the truth
is an empty set.

Hell is ourselves.

You drag your torso up the mountain like a donkey
loaded down with jugs of water. Behold the mirage
of the change agenda. What’s spilled
encodes as it dries.

Principle of Original Horizontality

We slide the tablecloth away from us, pushing up mountain ridges
between us, wrinkled rockface
canceled out by repeating fractures. 

Silence seems easy
though it’s not
an act of solidarity
but the truth
is an empty set.

Hell is ourselves.

You drag your torso up the mountain like a donkey
loaded down with jugs of water. Behold the mirage
of the change agenda. What’s spilled
encodes as it dries.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère