Poetry International Poetry International
Poem

Toon Tellegen

God wearing a dress

I think of God
                       in a marked-down, pale-blue summer dress

other words are wearing other dresses:
disregard, bashfulness, spite

two brothers run into each other,
beat each other to death,
they haven’t asked for this
and most certainly not for me
                        who randomly invented them

I sleep, tense in the extreme,
every fibre of me is asleep

and dis-understanding comes past,
a word I don’t know,
a word that’s bald, and in league with the enemy,

there’s evil talk about.

God in een jurk

God in een jurk

Ik denk aan God
  in een afgeprijsde, lichtblauwe zomerjurk
 
andere woorden dragen andere jurken:
onnadenkendheid, schroom, moedwil

twee broers komen elkaar tegen,
slaan elkaar dood,
zij hebben daar niet om gevraagd
en helemaal niet om mij
  die hen lukraak heeft verzonnen
 
ik slaap tot het uiterste gespannen,
elke vezel van mij slaapt

en wanverstand komt voorbij,
een woord dat ik niet ken,
dat kaal is, met de vijand heeft geheuld

er wordt kwaadgesproken.
Close

God wearing a dress

I think of God
                       in a marked-down, pale-blue summer dress

other words are wearing other dresses:
disregard, bashfulness, spite

two brothers run into each other,
beat each other to death,
they haven’t asked for this
and most certainly not for me
                        who randomly invented them

I sleep, tense in the extreme,
every fibre of me is asleep

and dis-understanding comes past,
a word I don’t know,
a word that’s bald, and in league with the enemy,

there’s evil talk about.

God wearing a dress

I think of God
                       in a marked-down, pale-blue summer dress

other words are wearing other dresses:
disregard, bashfulness, spite

two brothers run into each other,
beat each other to death,
they haven’t asked for this
and most certainly not for me
                        who randomly invented them

I sleep, tense in the extreme,
every fibre of me is asleep

and dis-understanding comes past,
a word I don’t know,
a word that’s bald, and in league with the enemy,

there’s evil talk about.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère