Poetry International Poetry International
Poem

Erik Menkveld

DREAMWATER

Through reddish brown ferrousness concealing its soil
it rages meters down from paths on either side,
intensified dead nettle overruns the banks.

Steep decline. A drawbridge. Narrower, bluer, motionless
it becomes after a kilometer – pinned down with reed.
And then I see it: a magnificent, unnoticed

ending set against a concrete edge, behind which to the left
bare grassland and a site with log cabins
for sale and octagonal bowers.

DROOMWATER

DROOMWATER

Door roodbruin ijzerhouden zijn bodem verhullend
raast het meters lager dan de weerszijdse paden,
geïntensiveerde dovenetel overwoekert de taluds.

Zwaar verval. Een ophaalbrug. Smaller, blauwer, roerloos
wordt het na een kilometer – vastgestoken met riet.
Waarna ik het zie: een schitterend, ongemerkt

eindigen tegen een betonnen rand, met links daarachter
open grasland en een terrein waar men blokhutten
te koop aanbiedt en achtkantige priëlen.
Close

DREAMWATER

Through reddish brown ferrousness concealing its soil
it rages meters down from paths on either side,
intensified dead nettle overruns the banks.

Steep decline. A drawbridge. Narrower, bluer, motionless
it becomes after a kilometer – pinned down with reed.
And then I see it: a magnificent, unnoticed

ending set against a concrete edge, behind which to the left
bare grassland and a site with log cabins
for sale and octagonal bowers.

DREAMWATER

Through reddish brown ferrousness concealing its soil
it rages meters down from paths on either side,
intensified dead nettle overruns the banks.

Steep decline. A drawbridge. Narrower, bluer, motionless
it becomes after a kilometer – pinned down with reed.
And then I see it: a magnificent, unnoticed

ending set against a concrete edge, behind which to the left
bare grassland and a site with log cabins
for sale and octagonal bowers.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère