Poetry International Poetry International
Poem

Seamus Heaney

ANYTHING CAN HAPPEN

ALLES IS MOGELIJK

Alles is mogelijk. Je weet hoe Jupiter
Vaak wacht tot ’t wolkendek dichttrekt
Voor hij de bliksem afschiet? Wel zo even
Liet hij zijn donderkar en paarden galopperen
 
Door een helblauwe lucht. ’t Deed de aarde beven
En ’t gestolde onderaardse, de rivier de Styx,
De kronkelende stromen, de Atlantische kust zelf.
Alles is mogelijk, zelfs de hoogste torens
 
Kunnen omgegooid, die op hoge plekken ontmoedigd,
De genegeerden bekeken. Scherpgebekte Fortuna
Duikt en doet de lucht naar adem snakken,
Scheurt de pluim van de ene af en zet hem bloedend neer op de volgende.
 
De grond wijkt. ’t Gewicht van de hemel
Stijgt op van Atlas als een keteldop.
Dekstenen schuiven, niets valt op zijn plaats.
Tellurische as en vuursporen koken weg.

ANYTHING CAN HAPPEN

Anything can happen. You know how Jupiter
Will mostly wait for clouds to gather head
Before he hurls the lightning? Well, just now
He galloped his thunder cart and his horses
 
Across a clear blue sky. It shook the earth
And the clogged underearth, the River Styx,
The winding streams, the Atlantic shore itself.
Anything can happen, the tallest towers
 
Be overturned, those in high places daunted,
Those overlooked regarded. Stropped-beak Fortune
Swoops, making the air gasp, tearing the crest off one,
Setting it down bleeding on the next.
 
Ground gives. The heaven’s weight
Lifts up off Atlas like a kettle-lid.
Capstones shift, nothing resettles right.
Telluric ash and fire-spores boil away.
Close

ANYTHING CAN HAPPEN

Anything can happen. You know how Jupiter
Will mostly wait for clouds to gather head
Before he hurls the lightning? Well, just now
He galloped his thunder cart and his horses
 
Across a clear blue sky. It shook the earth
And the clogged underearth, the River Styx,
The winding streams, the Atlantic shore itself.
Anything can happen, the tallest towers
 
Be overturned, those in high places daunted,
Those overlooked regarded. Stropped-beak Fortune
Swoops, making the air gasp, tearing the crest off one,
Setting it down bleeding on the next.
 
Ground gives. The heaven’s weight
Lifts up off Atlas like a kettle-lid.
Capstones shift, nothing resettles right.
Telluric ash and fire-spores boil away.

ANYTHING CAN HAPPEN

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère