Poetry International Poetry International
Poem

James Byrne

EVERYTHING THAT IS BROKEN UP DANCES

ALLES WAT AAN STUKKEN LIGT DANST

v.


Maar ondanks alle schijn van kans

Maar zonder alle greintjes mens in de Ganges

Maar de duivel kon zangles geven aan zo’n stem

Maar de ijskap geslonken tot een gelige pluim

Maar hoe harder zij roepen, des te minder stil wij komen

Maar waarom gaat het de dombo’s toch steeds voor de wind

Maar ze zeggen dat dollars beter zijn dan change

Maar als het vijfde gebod nu eens betekent ‘Wantrouw je kinderen’

Maar broeder vuur zegt dat de dood erfelijk is

Maar als er eens een wet tegen de honger was

Maar omdat rechtuitlopen het moeilijkste is wat er bestaat

Maar deze zomerse rumba-kids willen er niet over praten

Maar in het Sanskriet heerste het Imperium heel anders

Maar waarom nog meer standbeelden van admiraals als de wegen zo beroerd zijn

Maar de electorale tegenwind is voor nieuwe bezuinigingen

Maar het uitgeplukte oog op een cocktailprikker

Maar meer van dichtbij de wrede vreugde van de moordenaar kennen

Maar de tuinman weet waarom het hart van de knop bloederig is

Maar de ooi likt de poten van de leeuw (haar natuurlijke vijand)

Maar nog steeds kijkt het gezicht van de dwaas uit de verbrijzelde spiegel

EVERYTHING THAT IS BROKEN UP DANCES

v.
 
 
But for all the snowballs thrown in hell
 
But for every human grain in the Ganges
 
But the devil could give singing lessons to a voice like that
 
But the icecap reduced to a yellowy plume
 
But the louder they shout the less quietly we will come
 
But why do the dum-dums keep getting ahead
 
But they say dollars are better than change
 
But what if the fifth commandment means ‘Don’t Trust Your Children’
 
But brother fire says death is hereditary
 
But what if there was a law on hunger
 
But because the hardest thing in the world is to walk straight
 
But these summer rumba kids don’t want to talk about it
 
But in Sanskrit the Empire ruled very differently
 
But why more admiral statues when the roads are so shoddy
 
But the electoral headwind is for fresh cuts
 
But the plucked eye on the end of a cocktail stick
 
But to know more intimately the murderer’s brute joy
 
But the gardener knows why the buds heart is bloody
 
But the ewe licks the feet of the lion (its natural enemy)
 
But still the fool’s face stares from the smashed mirror
Close

EVERYTHING THAT IS BROKEN UP DANCES

v.
 
 
But for all the snowballs thrown in hell
 
But for every human grain in the Ganges
 
But the devil could give singing lessons to a voice like that
 
But the icecap reduced to a yellowy plume
 
But the louder they shout the less quietly we will come
 
But why do the dum-dums keep getting ahead
 
But they say dollars are better than change
 
But what if the fifth commandment means ‘Don’t Trust Your Children’
 
But brother fire says death is hereditary
 
But what if there was a law on hunger
 
But because the hardest thing in the world is to walk straight
 
But these summer rumba kids don’t want to talk about it
 
But in Sanskrit the Empire ruled very differently
 
But why more admiral statues when the roads are so shoddy
 
But the electoral headwind is for fresh cuts
 
But the plucked eye on the end of a cocktail stick
 
But to know more intimately the murderer’s brute joy
 
But the gardener knows why the buds heart is bloody
 
But the ewe licks the feet of the lion (its natural enemy)
 
But still the fool’s face stares from the smashed mirror

EVERYTHING THAT IS BROKEN UP DANCES

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère