Poetry International Poetry International
Poem

John Ashbery

WULF

WULF

Is dat een lies? De dokter was aardig
maar vasthoudend, hield de schietspoel in beweging
totdat de draad op was. Wijs me de juiste deur
en ik klop aan. Maar stuur ze eerst weg,
jouw hielenlikkers, van het wandelpad
en de passage. In een wip was het klaar. De ontdekking
was gedaan. Schaaf dan nog wat verder
totdat de komma’s op hun plaats vallen, moedigde hij aan.
Opnieuw was ik op het juiste spoor, hoewel vaagheid
op de agenda stond. Hoe zit het met het recht om te stemmen voor anderen,
drong ik aan. En wat is het toch
dat ze zo heerlijk maakt?
 
Een poosje bewaarden de kastes hun afstand.
De machtigen sloften naar een ander deel van de parterre.
Hun macaronische zelfabsorptie had de overhand.
Het werd snel tijd om een ander klimaat te kiezen.
We gingen allemaal gewillig in bad. De duikerklok viel in duigen.
En weet je wat? Nog lang nadien werd de wereld vrolijker,
schonk stukjes van zichzelf aan iedere gast.
Daarom was ik zo laat.
Kiezen duurt lang
als je er niet aan toe bent. Zelfs langer als je het wel bent.
Jij weet dit beter dan wie ook, mezelf inbegrepen.

WULF

Is that a groin? The doctor was kind
but insistent keeping the shuttle in motion
until the thread ran out. Show me the right tree
and I’ll bark up it, I said. But first remove these,
your minions, from the walkway
and breezeway. In a flash, it was done. The discovery
was finished. Then gentle it some more
until the commas fall in place, he urged.
Once more I was on the right trail, though indistinctness
was on the agenda. What about the right to vote for others,
I pressed. Just what is it
that makes them so delicious?
 
For a while the castes kept their distance.
The mighty shuffled to another section of the parterre.
Their macaronic self-absorption prevailed.
Soon it was time to choose another climate.
We all bathed willingly. The diving bell came apart at the seams.
And you know what? For a long time afterward, the world grew chipper,
offering samples of itself to every comer.
That’s why I was so late.
It takes a long time to choose
when you’re not ready. Even longer when you are.
You know this better than anyone, myself included.
Close

WULF

Is that a groin? The doctor was kind
but insistent keeping the shuttle in motion
until the thread ran out. Show me the right tree
and I’ll bark up it, I said. But first remove these,
your minions, from the walkway
and breezeway. In a flash, it was done. The discovery
was finished. Then gentle it some more
until the commas fall in place, he urged.
Once more I was on the right trail, though indistinctness
was on the agenda. What about the right to vote for others,
I pressed. Just what is it
that makes them so delicious?
 
For a while the castes kept their distance.
The mighty shuffled to another section of the parterre.
Their macaronic self-absorption prevailed.
Soon it was time to choose another climate.
We all bathed willingly. The diving bell came apart at the seams.
And you know what? For a long time afterward, the world grew chipper,
offering samples of itself to every comer.
That’s why I was so late.
It takes a long time to choose
when you’re not ready. Even longer when you are.
You know this better than anyone, myself included.

WULF

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère