Poetry International Poetry International
Poem

Torgeir Rebolledo Pedersen

EXPERIENCE AND DISAPPEARING

we experience and disappear
we are cases won

we are cases lost
and cases appealed up into the trees

tread year-ring upon year-ring
laid bark on bark

from shoot to forest
and back

we are loci in quo
and locations laid to rest

we experience and disappear
like days and dads and dandelions

on the platform of the short-fallers
we dismount

in sun and rain
in night and mist

from the platform of the too-far comers
we mount

we conceive
and rear

we send on sons
we send off sons

we are the greetings’ parting
we experience and disappear

experience to fall better
for at one time to fall best

let cones fall
let seeds fall out of cones

let seeds be carried around in squirrel cheeks
to be stored and devoured

or to strike root
be uprooted and planted

strike root
and be uprooted

like days and dads and dandelions
it carries

you carry the mountain I carry the mountain
you carry the fall I carry the fall

where I have stumbled and how many times
so I could walk so well

where I am hurt and how many times
so I could heal so nicely

I in the side-mirror
unnoticed and reversed on

you behind the wheel
unpacked and chewed on

for crashes of joy
for lashes of joy are we

Ervaring en verdwijning

we ervaren en verdwijnen
we zijn zaken gewonnen
 
we zijn zaken verloren
en beroepszaken boven in de bomen
 
jaarring na jaarring geregen
schors op schors gelegd
 
van loot naar bos
en terug
 
plaatsen delict zijn we
en plaatsen te ruste gelegd.
 
we ervaren en verdwijnen
ervaar ervaarvaar en ervaarvaars vader
 
op het perron van de te-kort-komers
stappen we uit
 
in zon en regen
in nacht en mist
 
vanaf het perron van de te-ver-komers
stappen we in
 
we bevruchten
en voeden op
 
we zonen in
we zonen uit
 
we zijn de afscheiden van welkomsten
we ervaren en verdwijnen
 
ervaren om beter te vallen
voor één keer het best te vallen
 
laat vallen dennenappels
laat vallen zaad uit dennenappels
 
laat zaad worden rondgedragen in eekhoornwangen
om te bewaren en te verteren
 
of om wortel te schieten
op te komen en te planten
 
wortel te schieten
en uitgerukt te worden
 
ervaar ervaarvaar en ervaarvaars vader
het draagt
 
je draagt de berg ik draag de berg
je draagt deval ik draag deval
 
waar ik ben gestruikeld en hoe vaak
om zo goed te kunnen lopen
 
waar ik ben verwond en hoe vaak
om zo mooi te kunnen groeien
 
ik in de zijspiegel
over het hoofd gezien en overreden
 
jij achter het stuur
ingepakt en uitgekauwd
 
wat een geluksknallen
wat een gelukswrakken zijn we

ERFARING OG FORSVINNING

vi erfarer og forsvinner
vi er saker vunnet

vi er saker tapt
og saker anket opp i trærne

tredd årring på årring
lagt bark på bark

fra skudd til skog
og tilbake

åsteder er vi
og steder stedt til hvile

vi erfarer og forsvinner
erfar erfarfar og erfarfars far

på tilkortkommernes perrong
stiger vi av

i sol og regn
i natt og tåke

fra forlangtkommernes perrong
stiger vi på

vi unnfanger
og oppdrar

vi sønner på
vi sønner av

vi er velkomstenes avskjeder
vi erfarer og forsvinner

erfarer for å falle bedre
for en gang å falle best

lar falle kongler
lar falle frø ut av kongler

lar frø bæres rundt i ekornkinn
for å lagres og fortæres

eller for å slå rot
rykkes opp og plantes ut

slå rot
og rykkes opp

erfar erfarfar og erfarfars far
det bærer

du bærer fjellet jeg bærer fjellet
du bærer fallet jeg bærer fallet

hvor jeg har snublet og hvor mange ganger
for å kunne gå så fint

hvor jeg er såret og hvor mange ganger
for å kunne gro så pent

jeg i sidespeilet
oversett og rygget på

du bak rattet
pakket opp og tygget på

hvilke lykkebrak
hvilke lykkevrak er vi
Close

EXPERIENCE AND DISAPPEARING

we experience and disappear
we are cases won

we are cases lost
and cases appealed up into the trees

tread year-ring upon year-ring
laid bark on bark

from shoot to forest
and back

we are loci in quo
and locations laid to rest

we experience and disappear
like days and dads and dandelions

on the platform of the short-fallers
we dismount

in sun and rain
in night and mist

from the platform of the too-far comers
we mount

we conceive
and rear

we send on sons
we send off sons

we are the greetings’ parting
we experience and disappear

experience to fall better
for at one time to fall best

let cones fall
let seeds fall out of cones

let seeds be carried around in squirrel cheeks
to be stored and devoured

or to strike root
be uprooted and planted

strike root
and be uprooted

like days and dads and dandelions
it carries

you carry the mountain I carry the mountain
you carry the fall I carry the fall

where I have stumbled and how many times
so I could walk so well

where I am hurt and how many times
so I could heal so nicely

I in the side-mirror
unnoticed and reversed on

you behind the wheel
unpacked and chewed on

for crashes of joy
for lashes of joy are we

EXPERIENCE AND DISAPPEARING

we experience and disappear
we are cases won

we are cases lost
and cases appealed up into the trees

tread year-ring upon year-ring
laid bark on bark

from shoot to forest
and back

we are loci in quo
and locations laid to rest

we experience and disappear
like days and dads and dandelions

on the platform of the short-fallers
we dismount

in sun and rain
in night and mist

from the platform of the too-far comers
we mount

we conceive
and rear

we send on sons
we send off sons

we are the greetings’ parting
we experience and disappear

experience to fall better
for at one time to fall best

let cones fall
let seeds fall out of cones

let seeds be carried around in squirrel cheeks
to be stored and devoured

or to strike root
be uprooted and planted

strike root
and be uprooted

like days and dads and dandelions
it carries

you carry the mountain I carry the mountain
you carry the fall I carry the fall

where I have stumbled and how many times
so I could walk so well

where I am hurt and how many times
so I could heal so nicely

I in the side-mirror
unnoticed and reversed on

you behind the wheel
unpacked and chewed on

for crashes of joy
for lashes of joy are we
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère