Poetry International Poetry International
Poem

Morten Søndergaard

THE LOVERS

I awake in a land where the lovers have seized power. They have introduced laws decreeing that no one will ever again have to look away, and that orgasms need never come to an end. Roses function as currency, the insane are worshipped as gods, and the gods are considered insane. The postal service has been reinstated and the words ‘you’ and ‘I’ are now synonymous. After the revolution it was decided that broken-hearted lovers should be eliminated for the safety of those happy in love. When they track me down I immediately surrender. The executioner is a woman and it is quickly done. It is winter and I have not met you yet.

DE VERLIEFDEN

Ik ontwaak in een land waar de verliefden de macht hebben overgenomen. Er zijn wetten ingevoerd die proclameren dat niemand meer zijn blik hoeft te verplaatsen of dat orgasmen nooit op hoeven houden. Rozen functioneren als betaalmiddel, gekken worden als goden aanbeden en goden worden als gekken beschouwd. De PTT is weer terug en de woorden ‘jij’ en ‘ik’zijn synoniem. Na de revolutie wordt bepaald dat de ongelukkigen inde liefde met het oog op de veiligheid van de verliefden verwijderd zullen worden. Als ze mij vinden, geef ik me meteen over. De beul is een vrouw en het is zo voorbij. Het is winter en ik heb jou nog niet ontmoet.

DE FORELSKEDE

Jeg vågner i et land hvor de forelskede har taget magten. Der er indført love som proklamerer at ingen længere er nødsaget til at flytte blikket eller at orgasmer behøver at holde op. Roser fungerer som betalingsmiddler, de gale bliver tilbedt som guder og guderne anset for gale. Postvæsnet er genindført og ordene ‘du’ og ‘jeg’ er synonymer. Efter revolutionen bliver det bestemt at de ulykkeligt forelskede skal fjernes af hensyn til de lykkeligt forelskedes sikkerhed. Da de finder frem til mig, overgiver jeg mig med det samme. Bødlen er en kvinde og det går hurtigt. Det er vinter og jeg har ikke mødt dig endnu.
Close

THE LOVERS

I awake in a land where the lovers have seized power. They have introduced laws decreeing that no one will ever again have to look away, and that orgasms need never come to an end. Roses function as currency, the insane are worshipped as gods, and the gods are considered insane. The postal service has been reinstated and the words ‘you’ and ‘I’ are now synonymous. After the revolution it was decided that broken-hearted lovers should be eliminated for the safety of those happy in love. When they track me down I immediately surrender. The executioner is a woman and it is quickly done. It is winter and I have not met you yet.

THE LOVERS

I awake in a land where the lovers have seized power. They have introduced laws decreeing that no one will ever again have to look away, and that orgasms need never come to an end. Roses function as currency, the insane are worshipped as gods, and the gods are considered insane. The postal service has been reinstated and the words ‘you’ and ‘I’ are now synonymous. After the revolution it was decided that broken-hearted lovers should be eliminated for the safety of those happy in love. When they track me down I immediately surrender. The executioner is a woman and it is quickly done. It is winter and I have not met you yet.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère