Poetry International Poetry International
Dichter

Frank Keizer

Frank Keizer

Frank Keizer

(Nederland, 1987)
Biografie

Frank Keizer schrijft gedichten waarin uitersten samenkomen. Zijn poëzie is uitgesproken eigentijds (ze beschrijft het bestaan van een jonge Nederlandse man in de vroege eenentwintigste eeuw) en tegelijk krachtig in de literaire traditie ingebed. Hij combineert daarnaast een spreektaalachtige toon met politiek-filosofisch jargon. Met deze bouwstenen werkt hij aan een oeuvre waarin hij zijn positie tegenover het laatkapitalistische heden bepaalt.

Keizer debuteert in 2012 met het chapbook Dear world, fuck off, ik ga golfen, waarin een ik-figuur zich geplaatst ziet in het volledig geprivatiseerde heden. Tegenover de vermarkting en het consumentisme speurt de ik-figuur naar plekken waar gemeenschappelijkheid en solidariteit zijn blijven bestaan. Veelzeggend is dat het boekje onder Creative Commons is uitgebracht: Keizer laat zijn lezers de gedichten dus gratis delen.
 
In de jaren daarna zoekt Keizer ook elders naar podia voor gemeenschapsvorming. Met mededichter Maarten van der Graaff richt hij SampleKanon op, een gratis online tijdschrift onder het motto ‘Magazines are societies’. Daarin presenteren ze Nederlandstalige en anderstalige literaire teksten die door hun vernieuwende vorm en inhoud elders weinig aandacht krijgen.
 
Met Onder normale omstandigheden verschijnt in 2015 zijn eigenlijke debuutbundel. Keizer beschrijft hier, geïnspireerd door Amerikaanse auteurs als Chris Kraus en Bruce Boone, hoe politiek het persoonlijke leven is. Hij toont de uitputting en wanhoop van een hedendaagse jonge man die, opgevoed in de a-politieke jaren 1990, weer tot engagement probeert te komen. Inspiratie in die strijd voor verandering biedt Herman Gorter, een uitgesproken marxistische vroeg-twintigste-eeuwse dichter. Keizers tweede bundel, Lief slecht ding (2019) gaat verder op de ingezette lijn: de personages begeven zich ‘op een postmilitante weg naar iets wat de toekomst zal worden’.

© Laurens van Ham (Translated by Paul Evans)

Bibliography

Dear world, fuck off, ik ga golfen, Stanza, Amsterdam, 2012
Mijn Eigen problemen, Stanza, Amsterdam, 2015
Onder normale omstandigheden, Polis, Antwerpen, 2016
Lief slecht ding, Polis, Antwerpen, 2019

Website

frankkeizer.net

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère