Poetry International Poetry International
Dichter

Astrid Lampe

Astrid Lampe

Astrid Lampe

(Nederland, 1955)
Biografie

“Harmony is death” 
- uit een interview 

 

Astrid Lampe is een Nederlandse actrice, regisseur en dichter. 

Voordat zij dichter werd, werkte Lampe in het theater en bij de Rietveld Academie. Haar poëzie is dan ook nauw verbonden met de podiumkunsten en de beeldende kunst. Ze verzet zich tegen conventionele opvattingen van poëtische schoonheid en formele consistentie en presenteert haar publiek in plaats daarvan met een levendige en opzwepende ritmes, die schijnbaar willekeurig, maar eigenlijk zorgvuldig ontworpen zijn om een vloedgolf van narratieve wendingen, uitdrukkingen en verschuivingen in klank en ritme teweeg te brengen. Toch kan de ondertoon van de gedichten ook ernstig zijn. Ze is niet bang voor provocatie of het blootleggen van de schaduwzijde van onze fascinaties. Dit kan het publiek soms met een gevoel van onbehagen achterlaten. 

Lampe heeft acht poëtische werken gepubliceerd. Haar debuutbundel Rib (1997) werd genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs. Ze was ook genomineerd voor de VSB-Poëzieprijs met haar daaropvolgende bundels De sok weer aan (2000) en De memen van Lara (2002). In 2006 won ze de Ida Gerhardt Poëzieprijs voor haar poëziebundel Spuit je RALkleur, die in 2005 verscheen. Haar werk is vertaald in het Frans, Duits, Spaans en Engels en haar hele poëtische oeuvre wordt in 2024 met de prestigieuze P.C. Hooftprijs bekroond. 

Lampe, die eerst in het theater werkte voordat ze dichter werd, schrijft een poëzie van stemmen: stemmen die schreeuwen, fluisteren, voordragen, kletsen, zuchten, zingen, twitteren, echoën, verleiden, beledigen, grappen maken of hardop denken, terwijl ze allemaal pretenderen de status van lyrisch onderwerp te hebben en onze aandacht opeisen. Ze presenteert ons een levendige drukte van opwindende ritmes, schijnbaar willekeurig maar in feite zorgvuldig gemaakt om een constante stroom van narratieve wendingen, zinswendingen en tonale en ritmische verschuivingen te vormen. Lampe laat het sublieme en het pathetische naast elkaar bestaan: schoonheid en hoge lyrische registers kunnen altijd plotseling worden ondermijnd door banaliteiten, hijgen, natuurlijke geluiden, overdrijvingen of hersenloos geklets.

De wereld die door deze stemmen wordt geschetst terwijl ze elkaar onophoudelijk onderbreken, is gefragmenteerd. Ze bestaat uit een bonte veelheid van onderwerpen en hun objecten, en hoewel Lampe vaak echo's en herhalingen van zinnen, onderwerpen en decors gebruikt om continuïteit aan haar teksten te geven, lijkt ze nooit helemaal samen te smelten tot een consistent gevormd afgerond verhaal. Het veld van mogelijkheden blijft altijd open. Zoals Lampe het in een interview verwoordde: "Harmonie is dood."

Dit alles heeft Lampe gemaakt tot een van de meest controversiële dichters in de hedendaagse Nederlandse literatuur. Door bewonderaars geprezen om haar levendigheid en speelsheid, is ze ook een geliefd doelwit geworden van conservatieve critici die haar experimenten beschouwen als postmodernistische aanstellerij en haar formele grilligheid als betekenisloos. Natuurlijk is Lampe niet de enige hedendaagse dichter wiens gedichten zich lijken te verzetten tegen conventionele opvattingen over poëtische schoonheid en formele consistentie, maar haar werk kan bijzonder heftige reacties oproepen. Ongetwijfeld heeft dit veel te maken met het nadrukkelijke gevoel van fysieke aanwezigheid dat kenmerkend is voor Lampe's werk. 

"Al mijn werk is lichamelijk", zoals het in een van haar gedichten heet. Door de krachtige theatraliteit van Lampe's stemmen geven haar taalfragmenten een libidinaal potentieel vrij dat inherent is aan de landschappen van ons dagelijks bestaan en de vele objecten die hun fascinatie op ons uitoefenen. Dit kan van alles zijn, van willekeurige nieuwsgebeurtenissen, nieuwe mediatechnologie en computerspelletjes - zoals Lara Croft: Tomb Raider in Lampe's bundel De memen van Lara (2002) - tot sprookjes, speelgoed, het stadsleven, seks, militair geweld en chitchat - en poëzie zelf. Haar hardnekkige, soms overdreven enscenering van deze alledaagse beslommeringen tussen de registers van het sublieme en het banale staat altijd op het punt om een perverse onderkant van onze fascinatie ervoor te onthullen, en dit aspect van haar werk kan een verklaring zijn voor het gevoel van onbehagen dat vaak wordt ervaren door degenen die aan haar gedichten en performances worden blootgesteld.

Tegelijkertijd laat Lampe haar taalfragmenten hun eigen logica volgen, wat haar gedichten een bevrijdende energie geeft, die een opzwepend effect kan hebben dat soms hysterisch grappig is. De gedichten lijken vaak helemaal geen plan te volgen, behalve dan hun ontwrichtende stroom.

In de loop der jaren heeft deze formele vrijheid haar er steeds meer toe gebracht om de reikwijdte van de poëtische vorm uit te breiden, naarmate er langere gedichten zijn verschenen, in Park Slope (2008) en Mosselman Hallo (2006), naarmate ze intensiever gebruik is gaan maken van de mogelijkheden van typografie (waaruit een affiniteit blijkt met de traditie van Dada-gerelateerde auteurs zoals Paul van Ostaijen) en naarmate ze poëzievideo's is gaan produceren.

Terwijl Lampe's interesse in de vormen en fetisjen van het moderne leven op de korrel is genomen door meer conservatieve critici, die dit aspect van haar werk interpreteren als louter pogingen om modieus te zijn, zou het juister zijn om dit aspect van haar werk te zien als een teken van haar interesse in levende ervaring, in het leven dat zich ontvouwt in het huidige moment. Lampe's poëzie is in feite zeer serieus en probeert de wereld waarin we leven maximaal te betrekken, inclusief de schoonheden, de verschrikkingen en de voorbijgaande momenten. Zoals Lampe het zelf zegt: "Uiteindelijk is het fundamentele idee een liefdevol engagement zonder eerst het lelijke en het verschrikkelijke te hoeven ontkennen.Wat ik doe is echt heel hartstochtelijk. Mijn poëzie is een onvoorwaardelijke liefdespoëzie."

Bibliografie

Poëzie
Rib, Querido, Amsterdam, 1997
De sok weer aan (The Sock On Again), Querido, Amsterdam, 2000
De memen van Lara (The Memes of Lara, Querido, Amsterdam, 2002
Spuit je ralkleur (Squirt your RALcolour), Querido, Amsterdam, 2005
Mosselman Hallo (Musselman Hello), Slibreeks CBK Zeeland, Middelburg, 2006
Park Slope (K’nex studies), Querido, Amsterdam, 2008
Lil(zucht) (Lil(sigh)), Querido, Amsterdam, 2010
Rouw met Diertjes, Querido, Amsterdam, 2013
De Taiga Zwijntjes, Querido, Amsterdam, 2015
Zusterstad 2.0, Querido, Amsterdam, 2018

Links
Astrid Lampe’s website (in Dutch)
Lampe on the Dutch Royal Library website
Lampe’s Youtube channel(in Dutch and English)
Lampe on Jacket Magazine, 4 poems in English (translated by Willem Groenewegen)

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère