Poetry International Poetry International
Dichter

Peter van Lier

Peter van Lier

Peter van Lier

(Nederland, 1960)
Biografie
Peter van Lier (1960) is een wonderlijk dichter. Zijn werk bestaat uit minutieuze waarnemingen van het menselijk bedrijf. Hij lijkt daarbij te streven naar neutraliteit en objectiviteit, waar hij net niet helemaal in slaagt. En juist dat maakt zijn ingetogen precisie spannend. Het zijn precaire, kleine voorvallen die in zijn woorden vervat zitten. Afgemeten waarnemingen. Grasjes. Kinderwagens. Insecten. Het zoeken naar de onbesmetheid van de dingen, de mensen, heeft iets hulpeloos, iets schrijnends. Het lijkt naïef, maar de lezer weet beter. 
"De dichter lijkt zijn zintuigen voor het eerst te gebruiken,’ schrijft essayist Hans Groenewegen over Van Lier. ‘Bijna als een Adam, als een onbeschreven mens, ziet de dichter de wereld aan." Dat uit zich ook in de stokkende, haast stotterende vorm waarin Van Lier zijn geconcentreerde gedichten giet: vaak zijn het zinsdelen, soms is het een enkel woord die een dichtregel vormt. Een soms wat ongemakkelijk en lichtelijk plechtig taalgebruik maakt de lezer overbewust van de constructie die hier gemaakt wordt. Is zijn poëzie een ontkenning die accentueert wat er allemaal niet besproken wordt, door in te gaan op ogenschijnlijk triviale details? Het lukt Peter van Lier zijn bewonderaars te irriteren of zelfs de haren uit het hoofd te laten trekken. Criticus en hoogleraar Jos Joosten spreekt van ‘een eigen register, een eigen idioom en een onmodieuze stijl’. Het lukt Peter van Lier met zijn volhardend minimalisme iets teweeg te brengen. Met rake precisie zet hij de taal stil.

Peter van Lier debuteerde met Miniem gebaar. Daarvoor verscheen zijn studie Van absurdisme tot mystiek: een metafysica vanuit Nietzsche, van Beckett tot Heidegger. Zijn meest recente bundel heet Zes wenken voor muggen aan de deur. Het boek Links, rechts beschrijft twee wandelingen en laat zich lezen als tussenvorm van proza en poëzie. Als de lezer bereid is in de huid en het pak van de wandelaar te kruipen, spreekt daarin elk detail.
© Erik Lindner (Translated by John Irons)
Peter van Lier was te gast op het 39e Poetry International Festival in 2008. Deze tekst werd ter gelegenheid van dat optreden geschreven.

Bibliografie

Af(breken) op(ruimen) in(pakken), Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2020
Geachte afwezigen, Het verweer van de poëzie (essays), Poëziecentrum, Gent, 2017
Laaglandse remedies, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2016
De voedselbankColumns over de rol van kunst in crisistijd, NOK, Beetsterzwaag, 2015
Wisseling van de wacht (met Machteld van Buren), Slibreeks 134, Stichting CBK Zeeland, Middelburg, 2011
Bodemsanering (met Machteld van Buren), Druksel, Gent, 2008
Zes wenken voor muggen aan de deur, Van Oorschot, Amsterdam 2007.
Gaandeweg rustieker, Van Oorschot, Amsterdam 2004.
Links, rechts. Twee wandelingen, Van Oorschot, Amsterdam 2001.
Gegroet o…, Meulenhoff, Amsterdam 1998.
Miniem gebaar, Meulenhoff, Amsterdam 1995.
Van absurdisme tot mystiek (essay), Damon, Best 1994.

Gepubliceerde vertalingen

In: Poésie néerlandaise d'aujourd'hui (Frans, Marokko), vertaald door Jan H. Mysjkin en Pierre Gallissaires.
In: Electron libre: revue de poésie, nummer 2, 2005.
In: Le verre est un liquide lent: 33 poètes néerlandais (Frans, bloemlezing), vertaald door Kim Andringa et al. Farrago, 2003.
In: Poètes néerlandais, aujourd'hui (Frans), vertaald door Jan H. Mysjkin en Pierre Gallissaires.
In: Action Poétique, nummer 156, 1999.
In: The low countries 5 (Engels), vertaald door Deborah ffoulkes et al. Ons Erfdeel, 1997.

Links

In het Nederlands
Website
Van Lier’s eigen website

Interview
Interview door Remco Ekkers.

Van Oorschot
Van Lier’s uitgever

Wereldbibliotheek
Huidige uitgever

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Hendrik Muller fonds
Lira fonds
J.E. Jurriaanse
Literature Translation Institute of Korea
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère