Poetry International Poetry International
Gedicht

O. Nimigean

LEAVING HIEROTOPOLIS

on the city streets – if you know how to look – beautiful women
stroll naked take courage go out this afternoon into hierotopolis
with an ice cream cone in your hand – swirl your tongue lazily
over their fresh bodies tasting of chocolate with fruit and
milk – contemplate almost ripe pubes lissome adolescents
uninhibited in their invisible garments young girls with buzzing
ovaries in their wombs stony matrons heavy with love
a veritable catalogue of sailing ships: mulattos with a panther's gait
breastless chinese long-polished eskimos
undulating with gelatinous blubber white nordics
stepped down from their pedestals tatars
with little-girl pubes coppery southerners with nimble buttocks
fair slavs soulful with love negresses
with endless vaginas hungarians with pepper tongues greeks
all lassitude and curls jewesses of hot copper
the french purring like cats blue germans
dreaming of phalluses tipped by burning embers sportive americans
aragonese who devour their lovers at dawn south americans
with viper-like bites nipponese
refined in ritual orgies hindus
descended from bas-reliefs Romanians
eased into liberty czechs full of love
poles with child-bright cheeks arabs
erotic with fear

if you want to have them all then transfix their eyes
their sapphire turquoise emerald pearlescent eyes opaque
and mysterious as jade the deepest lilac warm and glowing eyes
like ebony moist gooseberry eyes or onyx with a trace of grit stone
eyes like watercolors and eyes like enamel transform the street
into a glittering peacock's tail a kaleidoscope of
the colors imagine it unfurled
rising up to the sky: an altar screen
of magnetic icons – the unique beyond
indulging you a moment's interval

you should continue ahead – you can toss away your empty cone –
let your brain have a tumble let it explode
like the sun in a universe of femininities
savor your death mr. masculinity
until the explosion of your last neurons
in hierotopolis life is fireworks a rain
of ashes under the skull the true mysteries
are celebrated for us nothing
need remain
he who wants to decipher such mysteries should search
into the memory of metals the memory of crystals

we shall leave on the next sailing ship / uncatalogued /
towards fluid continents her prow cleaves billowing lava
towards nowhere towards nowhere we will be heaved high o captain
tell us what your eyes see in which antimatter erupts
let us onto the deck washed by flames
show us the end hold out
your hand of gleaming nickel

plecare din hierotopolis

plecare din hierotopolis

pe stradă femeile frumoase – dacă ştii să priveşti - se
plimbă goale          fă-ţi curaj ieşi la amiază în hierotopolis
contemplă cu o îngheţată în mînă - trecîndu-ţi alene limba
peste corpul lor proaspăt cu gust de ciocolată de fructe şi
lapte - pubere date în pîrg adolescente subţiri mlădioase
dezinhibate sub veşminte invizibile tinere cu ovarele
zumzăind în pîntece matroane pietroase grele de dragoste
adevăratul catalog al corăbiilor: mulatre cu pas de panteră
chinezoaice fără sîni îndelung şlefuite eschimose
unduind într-o grăsime elastică nordice
albe coborîte de pe soclu tătarce
cu pubis de fetiţă sudice arămii cu fesele agere
slave bălaie triste de-amor negrese
cu vagin infinit unguroaice cu limbi de piper grecoaice
numai lene şi cîrlionţi evreice de-aramă fierbinte
franţuzoaice torcînd ca pisicile nemţoaice albastre
visînd falusuri de jăratec americance sportive
aragoneze care-şi devoră amanţii în zori sudamericance
cu muşcătură de viperă nipone
rafinate în orgii rituale hinduse
coborîte din basoreliefuri românce
scăpate-n libertate cehoaice pline de-umor
poloneze cu obraz de copil arăboaice
erotizate de frică

dacă vrei să ai totul păstrează-le ochii
ochii lor safirii turcoazii smaragdii perlaţi opaci
şi misterioşi precum jadul liliachii adînci strălucitori şi calzi
de eben ochi de agrişă umedă sau de onix cu urme de gresie
ochi de acuarelă şi ochi de email transformă strada
într-o coadă de păun pîlpîitoare amestecîndu-şi
culorile          închipuie-ţi-o înfoiată
ridicîndu-se la cer: catapeteasmă
de icoane magnetice – unicul dincolo
îngăduind pentru puţin intervalul

înaintează  –  poţi să arunci cornetul gol  –
rostogoleşte-ţi creierul lasă-l să juiseze
ca un soare în universul feminităţii
savurează-ţi moartea masculule
pînă la explozia ultimilor neuroni
în hierotopolis viaţa este un foc de artificii o ploaie
de cenuşi          sub ţeastă se celebrează
adevăratele mistere          pentru noi nu trebuie
să rămînă nimic
cine va voi să desluşească să caute
în memoria metalelor în memoria cristalelor

noi vom pleca pe altă corabie / necatalogată
pe continente fluide cu prova tăind talazuri de lavă
spre nicăieri spre nicăieri vom sălta căpitane
spune-ne ce văd ochii tăi din care irumpe antimateria
lasă-ne şi pe noi pe puntea spălată de flacără
arată-ne sfîrşitul întinde
mîna ta de nichel strălucitor
O. Nimigean

O. Nimigean

(Roemenië, 1962)

Landen

Ontdek andere dichters en gedichten uit Roemenië

Gedichten Dichters

Talen

Ontdek andere dichters en gedichten in het Roemeens

Gedichten Dichters
Close

plecare din hierotopolis

pe stradă femeile frumoase – dacă ştii să priveşti - se
plimbă goale          fă-ţi curaj ieşi la amiază în hierotopolis
contemplă cu o îngheţată în mînă - trecîndu-ţi alene limba
peste corpul lor proaspăt cu gust de ciocolată de fructe şi
lapte - pubere date în pîrg adolescente subţiri mlădioase
dezinhibate sub veşminte invizibile tinere cu ovarele
zumzăind în pîntece matroane pietroase grele de dragoste
adevăratul catalog al corăbiilor: mulatre cu pas de panteră
chinezoaice fără sîni îndelung şlefuite eschimose
unduind într-o grăsime elastică nordice
albe coborîte de pe soclu tătarce
cu pubis de fetiţă sudice arămii cu fesele agere
slave bălaie triste de-amor negrese
cu vagin infinit unguroaice cu limbi de piper grecoaice
numai lene şi cîrlionţi evreice de-aramă fierbinte
franţuzoaice torcînd ca pisicile nemţoaice albastre
visînd falusuri de jăratec americance sportive
aragoneze care-şi devoră amanţii în zori sudamericance
cu muşcătură de viperă nipone
rafinate în orgii rituale hinduse
coborîte din basoreliefuri românce
scăpate-n libertate cehoaice pline de-umor
poloneze cu obraz de copil arăboaice
erotizate de frică

dacă vrei să ai totul păstrează-le ochii
ochii lor safirii turcoazii smaragdii perlaţi opaci
şi misterioşi precum jadul liliachii adînci strălucitori şi calzi
de eben ochi de agrişă umedă sau de onix cu urme de gresie
ochi de acuarelă şi ochi de email transformă strada
într-o coadă de păun pîlpîitoare amestecîndu-şi
culorile          închipuie-ţi-o înfoiată
ridicîndu-se la cer: catapeteasmă
de icoane magnetice – unicul dincolo
îngăduind pentru puţin intervalul

înaintează  –  poţi să arunci cornetul gol  –
rostogoleşte-ţi creierul lasă-l să juiseze
ca un soare în universul feminităţii
savurează-ţi moartea masculule
pînă la explozia ultimilor neuroni
în hierotopolis viaţa este un foc de artificii o ploaie
de cenuşi          sub ţeastă se celebrează
adevăratele mistere          pentru noi nu trebuie
să rămînă nimic
cine va voi să desluşească să caute
în memoria metalelor în memoria cristalelor

noi vom pleca pe altă corabie / necatalogată
pe continente fluide cu prova tăind talazuri de lavă
spre nicăieri spre nicăieri vom sălta căpitane
spune-ne ce văd ochii tăi din care irumpe antimateria
lasă-ne şi pe noi pe puntea spălată de flacără
arată-ne sfîrşitul întinde
mîna ta de nichel strălucitor

LEAVING HIEROTOPOLIS

on the city streets – if you know how to look – beautiful women
stroll naked take courage go out this afternoon into hierotopolis
with an ice cream cone in your hand – swirl your tongue lazily
over their fresh bodies tasting of chocolate with fruit and
milk – contemplate almost ripe pubes lissome adolescents
uninhibited in their invisible garments young girls with buzzing
ovaries in their wombs stony matrons heavy with love
a veritable catalogue of sailing ships: mulattos with a panther's gait
breastless chinese long-polished eskimos
undulating with gelatinous blubber white nordics
stepped down from their pedestals tatars
with little-girl pubes coppery southerners with nimble buttocks
fair slavs soulful with love negresses
with endless vaginas hungarians with pepper tongues greeks
all lassitude and curls jewesses of hot copper
the french purring like cats blue germans
dreaming of phalluses tipped by burning embers sportive americans
aragonese who devour their lovers at dawn south americans
with viper-like bites nipponese
refined in ritual orgies hindus
descended from bas-reliefs Romanians
eased into liberty czechs full of love
poles with child-bright cheeks arabs
erotic with fear

if you want to have them all then transfix their eyes
their sapphire turquoise emerald pearlescent eyes opaque
and mysterious as jade the deepest lilac warm and glowing eyes
like ebony moist gooseberry eyes or onyx with a trace of grit stone
eyes like watercolors and eyes like enamel transform the street
into a glittering peacock's tail a kaleidoscope of
the colors imagine it unfurled
rising up to the sky: an altar screen
of magnetic icons – the unique beyond
indulging you a moment's interval

you should continue ahead – you can toss away your empty cone –
let your brain have a tumble let it explode
like the sun in a universe of femininities
savor your death mr. masculinity
until the explosion of your last neurons
in hierotopolis life is fireworks a rain
of ashes under the skull the true mysteries
are celebrated for us nothing
need remain
he who wants to decipher such mysteries should search
into the memory of metals the memory of crystals

we shall leave on the next sailing ship / uncatalogued /
towards fluid continents her prow cleaves billowing lava
towards nowhere towards nowhere we will be heaved high o captain
tell us what your eyes see in which antimatter erupts
let us onto the deck washed by flames
show us the end hold out
your hand of gleaming nickel
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère