Poetry International Poetry International
Gedicht

Delphine Lecompte

At night our hobbies sound less optional

The car’s gone
I remember how he groaned
When we got home
Like the indifferent mother of a stillborn foal
Yet we went inside and
Got on with our miserable life.

We always had chickpeas in the store cupboard
The shotgun was used weekly and
The dog knew when it should disappear under the table
The car’s been sold to a miserly dentist
When his daughter was ten
She bullied me for eleven months.

My grandfather is dead
At night I wait for his vengeful apparition
During the day I think about his hobbies
Where the car used to be there are antlers now
They get dusted monthly
By a cleaning lady who comes from France
She says she has two children
A gifted son and a marginal daughter.

Not all mares are indifferent
When their offspring drop out dead
In the stable, the steppes or the circus sawdust
My grandmother can’t ride
Or shoot
But she still wields a shotgun.

’S NACHTS KLINKEN ONZE HOBBY’S MINDER VRIJBLIJVEND

’S NACHTS KLINKEN ONZE HOBBY’S MINDER VRIJBLIJVEND

De auto is weg
Ik weet nog hoe hij kreunde
Bij het thuiskomen
Als de onverschillige moeder van een doodgeboren veulen
Toch gingen we binnen en
Zetten ons ellendige leven verder.

We hadden altijd kikkererwten in de voorraadkast
Het jachtgeweer werd wekelijks gebruikt en
De hond wist wanneer hij onder de tafel moest verdwijnen
De auto is verkocht aan een gierige tandarts
Toen zijn dochter tien jaar was
Heeft ze mij elf maanden gepest.

Mijn grootvader is dood
’s Nachts wacht ik op zijn wraakzuchtige verschijning
Overdag denk ik aan zijn hobby’s
Waar de auto stond liggen nu geweien
Maandelijks worden ze afgestoft
Door een kuisvrouw die van Frankrijk komt
Ze zegt dat ze twee kinderen heeft
Een begaafde zoon en een marginale dochter.

Niet alle merries zijn onverschillig
Wanneer hun kroost dood neerploft
In de stal, de steppe of het circuszagemeel
Mijn grootmoeder kan niet rijden
Noch schieten
Toch hanteerde ze een jachtgeweer.
Close

’S NACHTS KLINKEN ONZE HOBBY’S MINDER VRIJBLIJVEND

De auto is weg
Ik weet nog hoe hij kreunde
Bij het thuiskomen
Als de onverschillige moeder van een doodgeboren veulen
Toch gingen we binnen en
Zetten ons ellendige leven verder.

We hadden altijd kikkererwten in de voorraadkast
Het jachtgeweer werd wekelijks gebruikt en
De hond wist wanneer hij onder de tafel moest verdwijnen
De auto is verkocht aan een gierige tandarts
Toen zijn dochter tien jaar was
Heeft ze mij elf maanden gepest.

Mijn grootvader is dood
’s Nachts wacht ik op zijn wraakzuchtige verschijning
Overdag denk ik aan zijn hobby’s
Waar de auto stond liggen nu geweien
Maandelijks worden ze afgestoft
Door een kuisvrouw die van Frankrijk komt
Ze zegt dat ze twee kinderen heeft
Een begaafde zoon en een marginale dochter.

Niet alle merries zijn onverschillig
Wanneer hun kroost dood neerploft
In de stal, de steppe of het circuszagemeel
Mijn grootmoeder kan niet rijden
Noch schieten
Toch hanteerde ze een jachtgeweer.

At night our hobbies sound less optional

The car’s gone
I remember how he groaned
When we got home
Like the indifferent mother of a stillborn foal
Yet we went inside and
Got on with our miserable life.

We always had chickpeas in the store cupboard
The shotgun was used weekly and
The dog knew when it should disappear under the table
The car’s been sold to a miserly dentist
When his daughter was ten
She bullied me for eleven months.

My grandfather is dead
At night I wait for his vengeful apparition
During the day I think about his hobbies
Where the car used to be there are antlers now
They get dusted monthly
By a cleaning lady who comes from France
She says she has two children
A gifted son and a marginal daughter.

Not all mares are indifferent
When their offspring drop out dead
In the stable, the steppes or the circus sawdust
My grandmother can’t ride
Or shoot
But she still wields a shotgun.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère