Poetry International Poetry International
Gedicht

Ursula Andkjær Olsen

GARDENSENSIBILITIES

the names are written on signs/the growth is tall and thick in
the garden everything finds its name/full with held breath
and rustling

what shall I say in a garden where everything has a name
nothing?

*

yet another question: what
can I say?

justice requires imagination/requires
ornament/profusion/poetry/not
exposure/thus truth becomes profusion/it merely states what is there

once more and nothing else

*

in a garden where everything has a name nothing
is possible/but

does everything have a name?/does that garden exist?

in a garden where some things have names and some do not everything is

possible/everything humanly possible

in such a garden

nothing nothing human is foreign to it here is precisely
namedrowning/nameless

*

inside the fence/what can I say?

nametangled

*

I give

buttons, fringes, umbels, leaves, bulbs, and pods their names to
enjoy them all the more and hear them rustle as the

buttons, fringes, umbels, leaves, bulbs, pods,
and berries

they are/and let them banish my dejection

*

a garden where I have called everything by its proper name

where I can give things their names/only at night at night is
enough/it is sudden salvation

here I will quench my namethirst

*

here I will rest armtangled

*

where I have called by its proper name/all that should be called

by name
and let the rest be

a waiting rustling place/what does it wait for? what does it wait for?

to speak of things that have no names

yet/which are so small/or to think of things so evil they no longer
have a name/with held breath/not
allowed to have a name anymore

should nothing
human be foreign to me? I hope so or else

I hope not

*

the profusion is always there/even when it is a
profusion that no one seems to need

*

everything may have a name but
I could come up with new ones for the lot if I wanted because
I am awake alone so

green fans red beads blue/veils and reveals/healthy and unhealthy
night with steeplehigh lightning

and even universal laws feel voluntary/now
small tortoiseshell/dwell in my tiny tortoise

shell

now

*

gardens seem more humane than
humans/with all their costumes

the special order

*

neither too much freedom nor too little

to speak is so human it is like the
avenue of sphinxes/speechless faces/stoneheavy meaning not one
word over the lips/while all forms/the trees the houses flowers and windows

and the neighbors’ curtains and the living rooms behind them maybe they are quiet
quiet living rooms

no one is innocent but some are pure and many
many do have wings

*

but the costumes

are part of the dream which is part of

reality/which is why the unadorned is sphinx-like/like a thing without a name

*

the garden grows thicker and thicker

more and more hanging/full/dry

nametangled/is all that just ornament? it is
profusion/excess/ornament if ornament is inevitable/what can I say?

goodnightshades
goodnightshades

the garden is quiet before fruiting/tonight the names set

sail

TUINVERMOEDENS

de namen staan op naambordjes/het gewas is hoog en zwaar in
de tuin staat alles met naam en toenaam/verzadigd met ingehouden adem
te ritselen
 
wat moet ik zeggen in een tuin waar alles een naam heeft
niets?
 
*
 
stel een andere vraag: wat
kan ik zeggen?
 
rechtvaardigheid eist verbeeldingskracht/eist
versiering/overvloed/poëzie/geen
ontmaskering/dus is waarheid het overbodige/dat alleen maar zegt wat er
 
nogmaals is en niets anders
 
*
 
in een tuin waar alles een naam heeft is
niets mogelijk/maar
 
heeft alles een naam?/bestaat die tuin?
 
in een tuin waar iets een naam heeft en iets anders niet is alles
mogelijk/al het mogelijk menselijke
 
in zo’n tuin
 
niets niets menselijks is haar vreemd hier is juist
het naamdronkene naamloos
 
*
 
binnen de heg/wat kun je zeggen?
 
te goeder naam
 
*
 
ik geef
 
knopen, franjes, schermen, bladeren, bollen en peulen namen om me
er nog meer over te verheugen en ze te horen ritselen als de
 
knopen, franjes, schermen, bladeren, bollen, peulen
en bessen
 
die ze zijn/en ze mijn mismoedigheid te laten verdrijven
 
*
 
een tuin waar ik alles bij de juiste naam heb genoemd
 
waar ik de dingen een naam moet geven/alleen ’s nachts ’s nachts is
genoeg/dat is plotseling verlossing
 
hier stil ik mijn naamdorst
 
*
 
hier wil ik en faam bekend zijn
 
*
 
waar ik dat met zijn juiste naam heb genoemd dat
 
genoemd moet worden
en de rest laten staan
 
een wachtende ritselende plek/waar wacht die op? waar wacht die op?
 
over dingen te praten die nog niet heten
 
die zo klein zijn/of aan dingen te denken zo slecht dat ze geen
naam mogen hebben/met ingehouden adem/niet
meer mogen heten
 
zou niets
menselijks mij vreemd zijn? hoop ik dat of
 
hoop ik dat niet
 
*
 
overvloed is er altijd/ook als het
geen overvloed is die iemand nodig schijnt te hebben
 
*
 
alles heeft mogelijk een naam maar
 
ik zou voor alles nieuwe kunnen verzinnen als ik wilde want
ik ben alleen op
dus groene waaiers rode parels blauw/sluier en ontsluier/gezond en ongezond
nacht met torenhoge belichting
 
ook universalia lijken vrijwillig/nu
vanessavleugels/ja graag
 
vleugels
 
nu
 
*
 
tuinen lijken menselijker dan
mensen/met alle kostuums
 
de speciale orde
 
*
 
niet te veel vrijheid of te weinig
 
spreken is zo menselijk het is of die
laan van sfinxen/talloze gezichten/loodzware betekenis geen
woord over mijn lippen/terwijl alle vormen/de bomen de huizen bloemen en ramen
 
en de gordijnen van de anderen en de kamers achter hen misschien de stille
stille kamers zijn
 
niemand is onschuldig maar sommigen zijn zuiver en velen
velen hebben immers vleugels
 
*
 
terwijl de kostuums
 
een deel van de droom zijn die een deel is van
 
de werkelijkheid/daarom is het ongeschminkte zo sfinxachtig/net als dingen zonder naam
 
*
 
de tuin wordt steeds zwaarder
 
steeds hangender/verzadigder/droger
 
te goeder naam bekend/moet dat sier zijn? Dat is
overvloed/overschot/versiering als versiering onvermijdelijk is/wat moet ik zeggen?
 
nachtschaduwen
nachtschaduwen
de tuin is stil voor de vruchten/de namen zullen
 
vannacht
 
varen

HAVEFORNEMMELSER

navnene står på skilte/væksten er høj og tung i
haven står alting med navn/mæt med tilbageholdt åndedræt
og rasler

hvad skal jeg sige i en have hvor alting har navn
ingenting?

*

stil et andet spørgsmål: hvad
kan jeg sige?

retfærdighed kræver forestillingskraft/kræver
pynt/overflod/digt/ikke
afsløring/så er sandhed det overflødige/der bare siger det der

er en gang til og intet andet

*

i en have hvor alting har navn er
ingenting muligt/men

har alting navn?/findes den have?

i en have hvor noget har navn og andet ikke er alt
muligt/alt muligt menneskeligt

i en sådan have

intet intet menneskeligt er den fremmed her er lige præcis
navndrukkent/navnløst

*

inden for hegnet/hvad kan man sige?

navnomspundet

*

jeg giver

knapper, frynser, skærme, blade, bolde og bælge navn for at
glædes endnu mere ved dem og høre dem rasle som de

knapper, frynser, skærme, blade, bolde, bælge
og bær

de er/og lade dem fordrive mit mismod

*

en have hvor jeg har kaldt alt ved rette navn

hvor jeg må give tingene navn/bare om natten om natten er
nok/det er pludselig frelse

her vil jeg stille min navntørst

*

her vil jeg være favnomspundet

*

hvor jeg har kaldt dét ved rette navn som skal

kaldes
og ladet resten stå

et ventende raslende sted/hvad venter det på? hvad venter det på?

at tale om ting som ikke hedder noget

endnu/som er så små/eller at tænke på ting så onde at de ikke
længere har noget navn/med tilbageholdt åndedræt/ikke
bør hedde noget længere

skulle intet
menneskeligt være mig fremmed? håber jeg dét eller

håber jeg det ikke

*

overflod er der altid/også når det
ikke er en overflod nogen synes at have brug for

*

alting har muligvis navn men

jeg kunne finde på nye til det hele hvis jeg ville for
jeg er alene oppe så

grønne vifter røde perler blå/slør og afslør/sund og usund
nat med tårnhøj belysning

også universaliteter føles frivillige/nu
nældens takvinge/nældens ja tak

vinge

nu

*

haver virker mere menneskelige end
mennesker/med alle kostumerne

den særlige orden

*

hverken for stor frihed eller for lille

at tale er så menneskeligt det er som den
allé af sfinxer/talløse ansigter/stentung betydning ikke et
ord over læberne/mens alle former/træerne husene blomster og vinduer

og de andres gardiner og stuerne bag dem måske er de stille
stille stuer

ingen er uskyldig men nogle er rene og mange
mange har jo vinger

*

mens kostumerne

er en del af drømmen som er en del af

virkeligheden/derfor er det usminkede så sfinxisk/ligesom ting uden navn

*

haven bliver tungere og tungere

mere og mere hængende/mæt/tør

navnomspundet/skulle det være pynt? det er
overflod/overskud/pynt hvis pynt er uundgåeligt/hvad kan jeg sige?

godnatskygger
godnatskygger

haven er stille før frugt/navnene skal sejle

i nat
Close

TUINVERMOEDENS

de namen staan op naambordjes/het gewas is hoog en zwaar in
de tuin staat alles met naam en toenaam/verzadigd met ingehouden adem
te ritselen
 
wat moet ik zeggen in een tuin waar alles een naam heeft
niets?
 
*
 
stel een andere vraag: wat
kan ik zeggen?
 
rechtvaardigheid eist verbeeldingskracht/eist
versiering/overvloed/poëzie/geen
ontmaskering/dus is waarheid het overbodige/dat alleen maar zegt wat er
 
nogmaals is en niets anders
 
*
 
in een tuin waar alles een naam heeft is
niets mogelijk/maar
 
heeft alles een naam?/bestaat die tuin?
 
in een tuin waar iets een naam heeft en iets anders niet is alles
mogelijk/al het mogelijk menselijke
 
in zo’n tuin
 
niets niets menselijks is haar vreemd hier is juist
het naamdronkene naamloos
 
*
 
binnen de heg/wat kun je zeggen?
 
te goeder naam
 
*
 
ik geef
 
knopen, franjes, schermen, bladeren, bollen en peulen namen om me
er nog meer over te verheugen en ze te horen ritselen als de
 
knopen, franjes, schermen, bladeren, bollen, peulen
en bessen
 
die ze zijn/en ze mijn mismoedigheid te laten verdrijven
 
*
 
een tuin waar ik alles bij de juiste naam heb genoemd
 
waar ik de dingen een naam moet geven/alleen ’s nachts ’s nachts is
genoeg/dat is plotseling verlossing
 
hier stil ik mijn naamdorst
 
*
 
hier wil ik en faam bekend zijn
 
*
 
waar ik dat met zijn juiste naam heb genoemd dat
 
genoemd moet worden
en de rest laten staan
 
een wachtende ritselende plek/waar wacht die op? waar wacht die op?
 
over dingen te praten die nog niet heten
 
die zo klein zijn/of aan dingen te denken zo slecht dat ze geen
naam mogen hebben/met ingehouden adem/niet
meer mogen heten
 
zou niets
menselijks mij vreemd zijn? hoop ik dat of
 
hoop ik dat niet
 
*
 
overvloed is er altijd/ook als het
geen overvloed is die iemand nodig schijnt te hebben
 
*
 
alles heeft mogelijk een naam maar
 
ik zou voor alles nieuwe kunnen verzinnen als ik wilde want
ik ben alleen op
dus groene waaiers rode parels blauw/sluier en ontsluier/gezond en ongezond
nacht met torenhoge belichting
 
ook universalia lijken vrijwillig/nu
vanessavleugels/ja graag
 
vleugels
 
nu
 
*
 
tuinen lijken menselijker dan
mensen/met alle kostuums
 
de speciale orde
 
*
 
niet te veel vrijheid of te weinig
 
spreken is zo menselijk het is of die
laan van sfinxen/talloze gezichten/loodzware betekenis geen
woord over mijn lippen/terwijl alle vormen/de bomen de huizen bloemen en ramen
 
en de gordijnen van de anderen en de kamers achter hen misschien de stille
stille kamers zijn
 
niemand is onschuldig maar sommigen zijn zuiver en velen
velen hebben immers vleugels
 
*
 
terwijl de kostuums
 
een deel van de droom zijn die een deel is van
 
de werkelijkheid/daarom is het ongeschminkte zo sfinxachtig/net als dingen zonder naam
 
*
 
de tuin wordt steeds zwaarder
 
steeds hangender/verzadigder/droger
 
te goeder naam bekend/moet dat sier zijn? Dat is
overvloed/overschot/versiering als versiering onvermijdelijk is/wat moet ik zeggen?
 
nachtschaduwen
nachtschaduwen
de tuin is stil voor de vruchten/de namen zullen
 
vannacht
 
varen

GARDENSENSIBILITIES

the names are written on signs/the growth is tall and thick in
the garden everything finds its name/full with held breath
and rustling

what shall I say in a garden where everything has a name
nothing?

*

yet another question: what
can I say?

justice requires imagination/requires
ornament/profusion/poetry/not
exposure/thus truth becomes profusion/it merely states what is there

once more and nothing else

*

in a garden where everything has a name nothing
is possible/but

does everything have a name?/does that garden exist?

in a garden where some things have names and some do not everything is

possible/everything humanly possible

in such a garden

nothing nothing human is foreign to it here is precisely
namedrowning/nameless

*

inside the fence/what can I say?

nametangled

*

I give

buttons, fringes, umbels, leaves, bulbs, and pods their names to
enjoy them all the more and hear them rustle as the

buttons, fringes, umbels, leaves, bulbs, pods,
and berries

they are/and let them banish my dejection

*

a garden where I have called everything by its proper name

where I can give things their names/only at night at night is
enough/it is sudden salvation

here I will quench my namethirst

*

here I will rest armtangled

*

where I have called by its proper name/all that should be called

by name
and let the rest be

a waiting rustling place/what does it wait for? what does it wait for?

to speak of things that have no names

yet/which are so small/or to think of things so evil they no longer
have a name/with held breath/not
allowed to have a name anymore

should nothing
human be foreign to me? I hope so or else

I hope not

*

the profusion is always there/even when it is a
profusion that no one seems to need

*

everything may have a name but
I could come up with new ones for the lot if I wanted because
I am awake alone so

green fans red beads blue/veils and reveals/healthy and unhealthy
night with steeplehigh lightning

and even universal laws feel voluntary/now
small tortoiseshell/dwell in my tiny tortoise

shell

now

*

gardens seem more humane than
humans/with all their costumes

the special order

*

neither too much freedom nor too little

to speak is so human it is like the
avenue of sphinxes/speechless faces/stoneheavy meaning not one
word over the lips/while all forms/the trees the houses flowers and windows

and the neighbors’ curtains and the living rooms behind them maybe they are quiet
quiet living rooms

no one is innocent but some are pure and many
many do have wings

*

but the costumes

are part of the dream which is part of

reality/which is why the unadorned is sphinx-like/like a thing without a name

*

the garden grows thicker and thicker

more and more hanging/full/dry

nametangled/is all that just ornament? it is
profusion/excess/ornament if ornament is inevitable/what can I say?

goodnightshades
goodnightshades

the garden is quiet before fruiting/tonight the names set

sail
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère