Poetry International Poetry International
Poem

Karen Solie

YOUR NEWS HOUR IS NOW TWO HOURS

UW NIEUWSUUR: NU TWEE UUR

Dankbaarheid jegens de kamerplanten, schaamte
voor wat ze moeten verduren. Bijzondere zorg daarbij
om de azalea, die bloeit als het zwaaien en schreeuwen
van iemand die het spoor bijster raakte maar ineens een
helikopter ziet. En er komt nog een lange, koude nacht.
 
Is ze stervende of wordt ze gedood?
Als ik honderd procent zeker weet wat er gebeurt
resteert er nog altijd die hinderlijke vijf procent. Te veel
water, verwaarlozing, informatie. Beslissingen
genomen op directieniveau.
 
De wetenschap zegt ons dat planten signalen en reacties uitzenden
op alweer een frequentie die we niet kunnen horen.
Dat hadden we net nodig. Toen we klein waren werd ons
verteld dat we met ons hoofd in de wolken liepen.
Nu vermoeden we dat het andersom is.

YOUR NEWS HOUR IS NOW TWO HOURS

Gratitude toward the houseplants, shame
for what they must endure. Of particular concern,
the azalea, flowering like the gestures and cries
of someone off the trail who sees a
helicopter. And a long cold night is coming on.

Is it dying or being killed?
When I’m 100 percent on what’s happening,
there’s still that niggling five. Too much
water, neglect, information. Decisions
made at the executive level.

Science tells us plants emit signatures and responses
on yet another frequency we cannot hear.
That’s all we need. When we were little we were
told our heads were in the clouds.
Now we suspect it is the opposite.
Close

YOUR NEWS HOUR IS NOW TWO HOURS

Gratitude toward the houseplants, shame
for what they must endure. Of particular concern,
the azalea, flowering like the gestures and cries
of someone off the trail who sees a
helicopter. And a long cold night is coming on.

Is it dying or being killed?
When I’m 100 percent on what’s happening,
there’s still that niggling five. Too much
water, neglect, information. Decisions
made at the executive level.

Science tells us plants emit signatures and responses
on yet another frequency we cannot hear.
That’s all we need. When we were little we were
told our heads were in the clouds.
Now we suspect it is the opposite.

YOUR NEWS HOUR IS NOW TWO HOURS

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère