Poetry International Poetry International
Gedicht

Anne Vegter

Medea 2.0:1

s 1
without you i’m done
 
2.
the police department of reports the following incidents:
defacing of walls
destroying of bus shelters
toppling of flowerpots
puncturing of tires
snapping of side mirrors
pissing on bumpers
flinging of paint bombs
smashing of display windows
spraying on facades
digging up roof gardens
emptying out garbage bags
and igniting of
plastic explosives
behind the front door
of a target
case
a campsite manager
lost his temper
when he discovered the damage
done the night
before to the two
new sanitary blocks
in the parking lot
multiple porcelain toilet bowls
were smashed to bits
probably using signage
that was torn from its frames
also toilet roll holders
were pulled from the wall
the white-clad men
-summoned in trauma cases-
silently wrapped
the porcelain pieces in plastic
if you saw or heard anything that night
which might possibly be related to the vandalism
please reach out online or by phone to


 

Medea 2.0:1

Medea 2.0:1

s 1
zonder jou ben ik af
 
2.
de politie van maakt de volgende incidenten bekend:
bekladden van muren
vernielen van bushokjes
omgooien van bloembakken
leksteken van autobanden
afbreken van zijspiegels
natpiesen van bumpers
uitsmijten van verfbommen
ingooien van gevelruiten
bespuiten van voorgevels
omspitten van daktuinen
leegstorten van vuilniszakken
en tot ontsteking brengen
van een kneedbom
achter de voordeur
van een target
casus
een campingbeheerder
verloor z’n zelfbeheersing
toen hij de schade ontdekte
die in de nacht daarvoor
was aangericht in de twee nieuwe toiletgebouwen
op de parkeerplaats zijn meerdere porseleinen toiletpotten
kapot geslagen
waarschijnlijk met bebording
die uit de frames is gesloopt
ook toiletrolhouders
zijn van de muur getrokken
de witte mannetjes
-opgetrommeld bij trauma-
pakten zwijgend
de porseleinen delen in plastic
wie ’s nachts iets gezien of gehoord heeft
dat mogelijk verband houdt met de vernielingen
stelt zich online of telefonisch in verbinding met


 
Close

Medea 2.0:1

s 1
zonder jou ben ik af
 
2.
de politie van maakt de volgende incidenten bekend:
bekladden van muren
vernielen van bushokjes
omgooien van bloembakken
leksteken van autobanden
afbreken van zijspiegels
natpiesen van bumpers
uitsmijten van verfbommen
ingooien van gevelruiten
bespuiten van voorgevels
omspitten van daktuinen
leegstorten van vuilniszakken
en tot ontsteking brengen
van een kneedbom
achter de voordeur
van een target
casus
een campingbeheerder
verloor z’n zelfbeheersing
toen hij de schade ontdekte
die in de nacht daarvoor
was aangericht in de twee nieuwe toiletgebouwen
op de parkeerplaats zijn meerdere porseleinen toiletpotten
kapot geslagen
waarschijnlijk met bebording
die uit de frames is gesloopt
ook toiletrolhouders
zijn van de muur getrokken
de witte mannetjes
-opgetrommeld bij trauma-
pakten zwijgend
de porseleinen delen in plastic
wie ’s nachts iets gezien of gehoord heeft
dat mogelijk verband houdt met de vernielingen
stelt zich online of telefonisch in verbinding met


 

Medea 2.0:1

s 1
without you i’m done
 
2.
the police department of reports the following incidents:
defacing of walls
destroying of bus shelters
toppling of flowerpots
puncturing of tires
snapping of side mirrors
pissing on bumpers
flinging of paint bombs
smashing of display windows
spraying on facades
digging up roof gardens
emptying out garbage bags
and igniting of
plastic explosives
behind the front door
of a target
case
a campsite manager
lost his temper
when he discovered the damage
done the night
before to the two
new sanitary blocks
in the parking lot
multiple porcelain toilet bowls
were smashed to bits
probably using signage
that was torn from its frames
also toilet roll holders
were pulled from the wall
the white-clad men
-summoned in trauma cases-
silently wrapped
the porcelain pieces in plastic
if you saw or heard anything that night
which might possibly be related to the vandalism
please reach out online or by phone to


 
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Hendrik Muller fonds
Lira fonds
J.E. Jurriaanse
Literature Translation Institute of Korea
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère