Poetry International Poetry International
Gedicht

Anne Vegter

TWO ABYSSES

maybe biggy did what all pigs should
i don’t know anyone who rebelled against it
t-shirts, stun guns, bombs
although i cannot speak for the horse that i brought up to speed
about terror and the symbolism of hydrochloric acid
horse is deeply amoral and naturally contra
horse was on my side before
it no longer walked it no longer ate
once stabled, it prepared for the downfall of humanity
it suddenly understood german
i advised it not to snort during nietzsche
i read quotations
a horse snorts when it cannot choose between curiosity and fear
it snorted without sound
wenn du lange in einen abgrund blickst, blickt der abgrund auch in dich hinein
biggy also denied the elements of the dilemma
the addictiveness, not the elements

TWEE AFGRONDEN

TWEE AFGRONDEN

misschien deed big wat een big moet doen
ik ken niemand die er tegen in opstand kwam
t-shirts, stunguns, bommen
al kan ik niet spreken voor het paard dat ik heb bijgepraat
over doodsangst en de symboliek van zoutzuur
paard is diep amoreel en van nature tegen
paard stond eerder aan mijn kant
het liep niet meer het at niet meer
eenmaal op stal bereidde het zich voor op de neergang van de mensen
het verstond ineens duits
ik adviseerde niet te briesen tijdens nietzsche
ik las citaten
een paard briest als het niet kan kiezen tussen nieuwsgierigheid en angst
het brieste zonder geluid
wenn du lange in einen abgrund blickst,  blickt der abgrund auch in dich hinein
ook big ontkende de elementen van het dilemma
het verslavende, niet de elementen
Close

TWEE AFGRONDEN

misschien deed big wat een big moet doen
ik ken niemand die er tegen in opstand kwam
t-shirts, stunguns, bommen
al kan ik niet spreken voor het paard dat ik heb bijgepraat
over doodsangst en de symboliek van zoutzuur
paard is diep amoreel en van nature tegen
paard stond eerder aan mijn kant
het liep niet meer het at niet meer
eenmaal op stal bereidde het zich voor op de neergang van de mensen
het verstond ineens duits
ik adviseerde niet te briesen tijdens nietzsche
ik las citaten
een paard briest als het niet kan kiezen tussen nieuwsgierigheid en angst
het brieste zonder geluid
wenn du lange in einen abgrund blickst,  blickt der abgrund auch in dich hinein
ook big ontkende de elementen van het dilemma
het verslavende, niet de elementen

TWO ABYSSES

maybe biggy did what all pigs should
i don’t know anyone who rebelled against it
t-shirts, stun guns, bombs
although i cannot speak for the horse that i brought up to speed
about terror and the symbolism of hydrochloric acid
horse is deeply amoral and naturally contra
horse was on my side before
it no longer walked it no longer ate
once stabled, it prepared for the downfall of humanity
it suddenly understood german
i advised it not to snort during nietzsche
i read quotations
a horse snorts when it cannot choose between curiosity and fear
it snorted without sound
wenn du lange in einen abgrund blickst, blickt der abgrund auch in dich hinein
biggy also denied the elements of the dilemma
the addictiveness, not the elements
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Hendrik Muller fonds
Lira fonds
J.E. Jurriaanse
Literature Translation Institute of Korea
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère