Poetry International Poetry International
Gedicht

Charles Bernstein

Our united fates

Onze verenigde fata

Uit een velen
Velen een
Toestand ter plekke
Hoofd in de wolken

Meer perfect, minder perfect
Imperfect, perfect in orde
Minder dan gedacht
Om meer te worden

Niemandsland
Dat ons land is
Te gast hier, onderweg
Waarheen, geen weet het echt

Vergeet niet, kaviaar
Is visseneitjes kant en klaar


De Middenpassage werpt sluiers van smart
Over elke zonsopgang
Net zo spookachtig de klank
Van de talen gesproken
Toen de Mayflower bij Provincetown aankwam

Een volk op reis
In vreugde en angst
Oneindige winst voor wat we deden
Eindige pijn moet gedane zaken keren

Wij kwamen van elders hierheen
(Behalve wie er al waren)
Samen een glorieus schouwspel
Uit ieders taal getrokken brouwsel

Accent gaat voor op standaard
Het rare tart de norm
Niemand bepaalt wie wij zijn
Tot wij dat zelf bepalen

Vergeet niet, kaviaar
Is visseneitjes kant en klaar


Wat is erger –
Dat de wereld opwarmt of dat ze zich bewapent?
Credit default swaps of preventief fouilleren?
Staatssurveillance of stemonderdrukking?
Geknoei met kiesdistricten of kinderen in armoe?

Is de American Dream
Een baken van kans
Of pis op de schijthuisvloer?
Wat het ook is, één ding staat vast
Inkomensongelijkheid leidt tot verdeeldheid –
De één procent draait ons een loer

Niet God maar mannen
Willen van vrouwen
Het recht op keuze afpikken
Tot alle recht dat ons nog rest
Is om de blues te zingen

Dit is een land van melk en honing
Doortrokken van schuld en schijnvertoning
Honing zo zoet als niets je te duur is
Tot je merkt dat alles verzuurd is

Eeuwenlang toevluchtsoord voor elke balling
Cachot voor wie het recht niet krijgt op herstelbetaling

Terreur rechts van ons
Terreur links van ons
Grootste schrik
Als het ons tegen ons wordt

De lijm van deze Onenige Staten
Niet wie we waren maar wie er zullen
De laatsten zullen de eersten zijn, staat er:
De meest recent gearriveerden
De beste kans om als land te floreren

Niemandsland dat ons land is
Uit een velen, velen een
In unum pluribus, E pluribus unum

Toestand ter plekke
Meer perfect, minder perfect
Imperfect, perfect in orde

Te gast hier, onderweg
Waarheen, geen weet het echt

Vergeet niet, kaviaar
Is visseneitjes kant en klaar


Verbeurd en minder
Spookachtige clown
Keert de gedane omweg om

Knetter en vonk
Klemmen ter plekke
Om toch weer op te starten

E pluribus unum
In unum pluribus
In pluribus unum


Uit velen, ’n een
Binnen een, veelheid
Uit een, ’n velen

Honing zo zoet als niets je te duur is
Heilige schrik
Ons tegen ons

De toekomst is omineus
Voor een natie van, door, en voor ons
Dichtbij zijn onze manifeste bestemmingen
Om nu in angst weg te rennen
Ware verraad, en ernstig

De lijm van deze Onenige Staten
Niet wie we zijn maar wie we zullen
Bereiden een glorieus brouwsel
En elke taal klinkt in het schouwspel

Amerika is een tweede taal
Haar derde oog ziet achteraf
Het gemeengoed is ons verschil
En ons verschil belooft wat

Uit een velen, velen een
Kwebbel ter plekke
Volk op reis

Waarheen, geen weet het echt
Wij, gasten, onderweg

Our united fates

From one many
Many one
Facts on ground
Head in clouds

More perfect, less perfect
Imperfect, just perfect
Less than we thought
More to become

No man’s land
That is our land
Sojourners on way
To where we cannot say

Don’t forget that caviar
Is just fish eggs in a jar


Middle Passage casts veils of sorrow
On each and every morrow
So too ghostly sound
Of languages spoken
When Mayflower hit Provincetown

A people on a journey
In delight and fright
Infinite gain for what we’ve done
Finite pain for what we must undo

All of us from somewhere else
(Except the ones here first)
Making up a glorious stew
By putting every language in the brew

Accent precedes standard
Odd defies norm
No one to define us
Before we define ourselves

Don’t forget that caviar
Is just fish eggs in a jar


Which is worse –
Global warring or global warming?
Credit default swaps or stop and frisk?
Surveillance states or voters suppressed?
Children in poverty or gerrymandering?

Is the American Dream
Beacon of opportunity
Or piss on outhouse floor?
Either way, one thing’s for sure
Income inequality guarantees disunity –
The one percent’s scam du jour

It’s not God but men
Want to take away
Women’s right to choose
Until all we got left
Is the right to sing the blues

This is a land of milk and honey
Leavened by guilt and loads of baloney
Honey so sweet if you have it
But watch out if it turns to acid

Sanctuary state for generations on generation
Prison sentence for those denied reparation

Terror to the right of us
Terror to the left of us
Greatest terror
Is turning against ourselves

The glue of these Disunited States
Not who we were but who become
The last shall be first, they say:
Those most recently arrived
Our best chance as a nation to thrive

No man’s land, which is our land
From one many, many one
In unum pluribus, E pluribus unum

Facts on ground
More perfect, less perfect
Imperfect, just perfect

Sojourners on way
To where we cannot say

Don’t forget that caviar
Is just fish eggs in a jar


Less than forfeit
Ghostly clown
Undoing the done’s detour

Crackling spark
Traps on ground
Only to start again

E pluribus unum
In unum pluribus
In pluribus unum


From many, a one
Within one, plenty
From one, a many

Honey so sweet if you have it
Holy terror
Turning ’gainst ourselves

The future is perilous
For a nation of, by, and for us
Our manifest destinies are near
To turn away, now, in fear
Treachery severe

The glue of these Disunited States
Not who we are but who we’ll be
Making glorious brew
With every language in the stew

America is a second language
Whose second sight’s hindsight
The commons is our difference
Our difference is the promise

From one many, many one
Raps on ground
People on a journey

Where we cannot say
Sojourners on our way
Close

Onze verenigde fata

Uit een velen
Velen een
Toestand ter plekke
Hoofd in de wolken

Meer perfect, minder perfect
Imperfect, perfect in orde
Minder dan gedacht
Om meer te worden

Niemandsland
Dat ons land is
Te gast hier, onderweg
Waarheen, geen weet het echt

Vergeet niet, kaviaar
Is visseneitjes kant en klaar


De Middenpassage werpt sluiers van smart
Over elke zonsopgang
Net zo spookachtig de klank
Van de talen gesproken
Toen de Mayflower bij Provincetown aankwam

Een volk op reis
In vreugde en angst
Oneindige winst voor wat we deden
Eindige pijn moet gedane zaken keren

Wij kwamen van elders hierheen
(Behalve wie er al waren)
Samen een glorieus schouwspel
Uit ieders taal getrokken brouwsel

Accent gaat voor op standaard
Het rare tart de norm
Niemand bepaalt wie wij zijn
Tot wij dat zelf bepalen

Vergeet niet, kaviaar
Is visseneitjes kant en klaar


Wat is erger –
Dat de wereld opwarmt of dat ze zich bewapent?
Credit default swaps of preventief fouilleren?
Staatssurveillance of stemonderdrukking?
Geknoei met kiesdistricten of kinderen in armoe?

Is de American Dream
Een baken van kans
Of pis op de schijthuisvloer?
Wat het ook is, één ding staat vast
Inkomensongelijkheid leidt tot verdeeldheid –
De één procent draait ons een loer

Niet God maar mannen
Willen van vrouwen
Het recht op keuze afpikken
Tot alle recht dat ons nog rest
Is om de blues te zingen

Dit is een land van melk en honing
Doortrokken van schuld en schijnvertoning
Honing zo zoet als niets je te duur is
Tot je merkt dat alles verzuurd is

Eeuwenlang toevluchtsoord voor elke balling
Cachot voor wie het recht niet krijgt op herstelbetaling

Terreur rechts van ons
Terreur links van ons
Grootste schrik
Als het ons tegen ons wordt

De lijm van deze Onenige Staten
Niet wie we waren maar wie er zullen
De laatsten zullen de eersten zijn, staat er:
De meest recent gearriveerden
De beste kans om als land te floreren

Niemandsland dat ons land is
Uit een velen, velen een
In unum pluribus, E pluribus unum

Toestand ter plekke
Meer perfect, minder perfect
Imperfect, perfect in orde

Te gast hier, onderweg
Waarheen, geen weet het echt

Vergeet niet, kaviaar
Is visseneitjes kant en klaar


Verbeurd en minder
Spookachtige clown
Keert de gedane omweg om

Knetter en vonk
Klemmen ter plekke
Om toch weer op te starten

E pluribus unum
In unum pluribus
In pluribus unum


Uit velen, ’n een
Binnen een, veelheid
Uit een, ’n velen

Honing zo zoet als niets je te duur is
Heilige schrik
Ons tegen ons

De toekomst is omineus
Voor een natie van, door, en voor ons
Dichtbij zijn onze manifeste bestemmingen
Om nu in angst weg te rennen
Ware verraad, en ernstig

De lijm van deze Onenige Staten
Niet wie we zijn maar wie we zullen
Bereiden een glorieus brouwsel
En elke taal klinkt in het schouwspel

Amerika is een tweede taal
Haar derde oog ziet achteraf
Het gemeengoed is ons verschil
En ons verschil belooft wat

Uit een velen, velen een
Kwebbel ter plekke
Volk op reis

Waarheen, geen weet het echt
Wij, gasten, onderweg

Our united fates

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère